Gatubelysning

Kommunens gatubelysning sköts av Infratek.

Vid frågor och felanmälningar helgfri vardag 07.30-16.00 nås Infratek på telefon 0700-84 53 15.

För att räknas som ett fel som ska åtgärdas inom en vecka krävs tre lampor eller fler i följd som inte lyser. Enstaka lampor som inte lyser byts vid nästa rondering.

Rondering sker normalt vid tre tillfällen per år. De tre tillfällena är februari/mars, augusti/september och november/december då tillsyn och åtgärder av gatubelysningen sker.

Journummer övrig tid för akuta ärenden såsom trafikskador eller helt släckta anläggningar 0200-87 70 90.
OBS! Det är viktigt att vi inte får in samtal om enstaka släckta lampor under jourtid.

Fakta

Äldre armaturer kommer att ersättas av moderna i de samhällen som ännu inte är ombyggda. De nya armaturerna är effektivare och ger besparingar. Genom att spara energi bidrar kommunen aktivt till att minska koldioxidutsläppen.

Har du synpunkter, kontakta gata/GIS-avdelningen på telefon 0525-183 79.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Gata/GIS-avdelningen

Tel. 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede