Detaljplan för Tanums-Åseröd 1:30 med flera, östra Veddökilen

Tanums-Åseröd 1:30, östra Veddökilen, vy över planområde

Granskning pågår 2021-01-21 till och med 2021-02-25

Planområdet ligger i samhället Långesjö, cirka 3,5 kilometer norr om Fjällbacka.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad med bostäder, samt brygga med promenadstråk och sjöbodar i samhället Långesjö. Allmänhetens tillgång säkerställs med allmänt gångstråk utmed vattnet.

 

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Programsamrådshandlingar (innan delning)

Programsamrådsredogörelsen och samrådsredogörelsen finns tillgängliga på plan- och kartavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede