Detaljplan för Hee 1:60 med flera, vandrarhemmet i Heestrand

Hee 1:60, vandrarhemmet i HeestrandFörstora bilden

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Planområdet ligger i Heestrand, cirka 5 kilometer söder om Hamburgsund.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ändrad användning av området från lättare industri till vandrarhem och andra tillfälliga boenden för besöksnäringen, bostäder för permanent bruk, både lägenheter och friliggande villor samt att under en övergångsperiod på fem år behålla pågående verksamhet för uppställning av båtar och husvagnar.

Ett förslag till detaljplan har varit utställt för granskning från och med 2022-09-22 till och med 2022-10-20. Nu finns ett granskningsutlåtande.

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Granskning

Samrådsredogörelse

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Linda Eklund
Tel. 0525-180 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede