Synpunkter över detaljplan

Här kan du skicka in dina synpunkter på detaljplaner under samråd eller granskning. Tänk på att ange vilken detaljplan dina synpunkter gäller samt på vilket sätt du är berörd.


För att miljö- och byggnadsnämnden ska ha möjlighet att beakta dina synpunkter måste yttrandet vara kommunen tillhanda senast dagen som anges som samråds- eller granskningstidens sista dag på informationssidan om respektive detaljplan.
Kontaktuppgifter * (obligatorisk)Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Planavdelningen

Planadministratör
Telefon 0525-181 39
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag 8-9.30, 13-16.30
Tisdag-fredag 8-16.30

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede