Sotningstaxa

Taxan gäller från 2021-04-01. Objektpriser vid nedan angivet timpris avrundas till närmaste hela krona.

Sotning och eldstads-rengöringTjänst

Helårshus

Fritidshus

Grundavgift

(Tillkommer samtliga fastigheter.

I avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon och duschtid.)

183

262

Sotning av värmepanna

385

385

Sotning av lokaleldstad

296

296

För varje tillkommande objekt

296296

Förgävesbesök

(Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras grundavgift, väntetid och administrativ kostnad.)

253

332
BrandskyddskontrollGrundavgift

(Tillkommer samtliga fastigheter. I avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon och duschtid.)

408

585

Första objekt som skall kontrolleras

531

531

För varje tillkommande objekt

236

236

Förgävesbesök

(Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras grundavgift, väntetid och administrativ kostnad.)

816

1 171
Övriga sotnings- och rengöringsarbeten

Timkostnad/kr


Brandskyddskontroll

708


Sotning/Rengöring

474


Bilkostnad/km

3,39


Administrativ kostnad/tillfälle

71


Övriga arbeten inom MSBFS 2014:6

473


Stoftsugare

65Moms (25%) tillkommer på alla avgifter.

Bilkostnad resekostnad, adminstrativa avgifter, förbrukningsmateriel samt kostnad för teknisk utrustning tillkommer på samtliga arbeten.

För imkanaler i restauranger och storkök och övriga värmepannor debiteras ersättning per man och timme

I de fall en sotning eller brandskyddskontroll beställs extra eller utförs utanför ordinarie tur debiteras ersättning per man och timme

Taxan är beslutad av fullmäktige i Tanums kommun och justeras årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sotningsverksamheten i Tanums kommun bedrivs på entreprenad av Sotarna i Strömstad/Tanum AB. Verksamheten regleras av bestämmelserna i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt en till lagen knuten förordning (2003:789).

Kontakt vid frågor
Sotarna i Strömstad och Tanum AB
Storemyrsvägen 6
457 31 Tanumshede
E-post: sotarnaistromstad@outlook.com
Telefon: 0525-206 20

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede