Sotningstaxa

Numrering nedan hänför sig till numreringen i sotningstaxan. Beräknad på en timtaxa på 457,52 kr/tim exklusive moms. Taxan gäller från 2019-05-01.

Objektpriser vid nedan angivet timpris avrundas till närmaste hela krona.

1 OBJEKT I SMÅHUS

Objektstid

Timpris exklusive moms

1.1 Grundavgift

Minuter


1.1.1 Helårsbebott

16,00

122

1.1.2 Fritidsbostad

24,00

183

1.2 Objekt1.2.1.1 Värmepanna olja

25,32

193

1.2.1.1.1 Miljögodkänd

30,32

231

1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle

30,32

231

1.2.1.2.1 Miljögodkänd

32,50

248

1.2.2.1 Braskamin

22,50

172

1.2.3.1 Lokaleldstad

20,00

153

1.3 Tilläggsavgift1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5 m

3,84

29

1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0 m

9,48

72
2 ÖVRIGA OBJEKT2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h

Enligt 1.1-2


51 - 100

46,94

358

101 - 150

54,43

415

151 - 200

62,49

477

201 - 250

65,65

501

251 - 300

70,36

537

2.2 sidopanna - 50 Mcal/h

16,18

123

51 - 100

29,47

225

101 - 150

36,96

282

151 - 200

45,02

343

201 - 250

48,18

367

251 - 300

52,89

403

2.3.1 Separat rökkanal

4,00

31

4.2 Hämtning av stege

6,00

46

4.3 Administrationsavgift

9,00

69

4.5 Timersättning

60,00

458
Moms (25%) tillkommer på alla avgifter. Indexreglering av sotningstaxan sker årligen.Sotningsverksamheten i Tanums kommun bedrivs på entreprenad av Sotarna i Strömstad/Tanum AB. Verksamheten regleras av bestämmelserna i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt en till lagen knuten förordning (2003:789).

Kontakt vid frågor
Sotarna i Strömstad och Tanum AB
Storemyrsvägen 6
457 31 Tanumshede
E-post: sotarnaistromstad@swipnet.se
Telefon: 0525-206 20

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede