Välkommen till Räddningstjänsten

Brandmän på tak

Aktuell information

I nödsituationer ring 112

I icke brådskande fall ring 0525-180 00 (kundcenter) eller aktuell handläggare under kontorstid 07.00-16.00.

Brandriskprognos

Brandriskprognos hittar du på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Vid brandrisk 4 eller 5 råder eldningsförbud i Tanums kommun.

BeredskapsområdeFörstora bilden

Klicka på bilden för förstoring.

Tänk på att det alltid är den enskildes ansvar att kontrollera vilken brandrisk det är.
Mer information om eldning utomhus finns här.

Eldning behöver inte anmälas till Räddningstjänsten, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något.  

Eldning sker alltid på eget ansvar och släckutrustning skall finnas tillgänglig. Eldning skall ej ske efter mörkrets inbrott. Hänsyn skall tas till grannar och närboende. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet av miljö- och hälsoskyddsskäl.

Brandstationen i TanumshedeFörstora bilden

Brandstationen i Tanumshede

Brandstationen i HamburgsundFörstora bilden

Brandstationen i Hamburgsund

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede