Föräldrasamverkan

Alla skolor strävar efter en ökad föräldrasamverkan, formellt och informellt. En del skolor har aktiva föräldraråd, på andra har det varit svårare att få föräldrar att engagera sig i ett formellt sammanhang.

Genom webbplattformen Unikum, ökar föräldrars möjlighet till insyn. De kan följa barnets utveckling och kommunicera med skolan via webben.  Unikum nås via Tanumsporten.

Läs mer i kommunens kvalitetsuppföljning, skolornas kvalitetsredovisningar och i Skol- och verksamhetsplanen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede