Grundskola

Grundskolan omfattar förskoleklass och årskurserna 1-9. Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018.

I Tanums kommun, som är stor till ytan, finns det grundskolor i de flesta tätorter. Kommunen har valt att behålla bygdeskolorna.

I den norra kommundelen finns grundskola F-6 i Lur, Backa och Grebbestad. På Resö finns en friskola för elever i F-6.

I Tanumshede finns Hedeskolan för F-3. Tanumskolan för elever 4-9 tar emot elever i högstadiet från alla skolor i norr.

I den södra kommundelen finns skolor i Fjällbacka och Rabbalshede. Båda tar emot elever i F-5. Hamburgsundskolan är en skola för F-9. Från och med årskurs 6 går alla elever i den södra delen av kommunen, i Hamburgsundsskolan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede