Fritidshem i Tanumshede och Lur

Fritidshem Tanumskolan

All undervisning i fritidshemmet utgår från Lgr11, och i kapitel 4 kan man läsa om fritidshemmets syfte och centrala innehåll, som verksamheten och undervisningen ska utgå ifrån. Då det är stor åldersskillnad på grupperna, utgår man i respektive verksamhet från gruppernas önskningar och ålder.

Tanumskolans fritidshem ligger centralt, vilket innebär att man har närhet både till skog och idrottsanläggning. Det är även gångavstånd till Futura, vilket innebär att det finns många möjligheter till att skapa bra verksamheter. Verksamheten har inlett samarbete med olika lokala föreningar vilket gör att man kan arbeta med det kompensatoriska uppdraget.

På Tanumskolans fritidshem finns det cirka 172 inskrivna elever på tre olika avdelningar.

Korallen, telefon 0525 - 181 92
Avdelning Korallen har cirka 66 inskrivna elever, från F- klass och årskurs 1. Korallen har sin verksamhet i den nya skolbyggnaden på nedre plan, och har sin ingång mot den nya skolgården.
På morgonen öppnar man klockan 06.30 och stänger klockan 18.30.

Kotten, telefon 0525 - 186 29
Avdelning Kotten är den största avdelningen med cirka 70 elever från årkurs 2 och 3. Kotten ligger i den gamla skolbyggnaden och ingången är från den nya skolgården.
På morgonen öppnar man klockan 06.30 och stänger klockan 18.30. Öppning och stängning sker även för avdelning Kvisten.

Kvisten, telefon 0525 - 182 18
Avdelningen Kvisten har cirka 36 elever inskrivna, från årskurs 4-6. Kvisten har sin verksamhet på övervåningen i den nya skol-byggnaden. Kvisten har öppning och stängning hos avdelning Kotten.

Fritidshem Lur skola
På Lurs skola finns fritidshem med cirka 30 barn.
Telefon 0525-185 80.

Sjukanmälan 0515-777 107

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede