Fritidshem i Tanumshede och Lur

I Tanumshede samhälle finns två fritidshem.

Fritidshemmet Pärlan ligger i Hedeskolan och har drygt 80 inskrivna barn från förskoleklass till och med åk 3. Telefon 0525-181 92.

Tanumskolan finns fritidshemmet Kotten för barn i åk 4-6. På Kotten går cirka 60 barn. Telefon 0525-182 18.

I Lurs skola finns fritidshem med cirka 30 barn. Telefon 0525-185 80.

Sjukanmälan 0515-777 107

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede