Aktuellt från anhörigstödet

Anhörigstödet ordnar aktiviteter som riktar sig till dig som anhörig till någon närstående familjemedlem, släkting, god vän eller granne, vilken är långtvarigt sjuk, yngre eller äldre, har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Bland våra aktiviteter finns föreläsningar, MåBra-dag, gruppträffar, hälsopromenader med mera.

Under pandemin uteblev en stor del av de viktiga mötena, människor emellan. Det var flera verksamheter som stängdes eller begränsades i syfte att minska smittspridningen. Det förekom också att anhöriga avstod avlastning av rädsla för smittspridning. Anhöriga drog ett extra tungt lass under den här tiden genom att ta ett större ansvar för sina barn/make/mamma/pappa eller annan anhörig.

Därför har Tanums kommun beslutat att särskilt uppmärksamma gruppen anhöriga genom att erbjuda ytterligare aktiviteter utöver de som anordnas av Anhörigstödet. Syftet med aktiviteterna är att de ska ge återhämtning, kraft och inspiration.

Håll utkik i Veckovis och våra sociala medier.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Anhörigstödet

0525-180 81
anhorigstod@tanum.se

Besöks/postadress

Affärsvägen 4
457 30 Tanumshede