Tanums service till företag får högre betyg igen

Årligen mäter kommunen hur våra företagare som haft ett ärende hos kommunen upplever vår service. Nu är årets resultat här och vi kan konstatera att Tanum visar på ett bättre resultat än förra året.

- Redan 2023 var vi på det högsta resultatet vi sett sedan vi startade mätning och nu har vi alltså presterat bättre i år igen, det är vi nöjda med, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

- Det betyder att vi är på rätt väg, för vår kommun som har så många företagare och med fokus på service, måste vi hela tiden jobba på att bli ännu bättre, fortsätter Liselotte.

Insiktsmätningen genomförs årligen och det är kommunens myndighetsärenden som bedöms av företagarna.

Mätningen är en viktig värdemätare kring hur företagen som har haft ett myndighetsärende inom ett antal områden anser om servicen i vår kommun. Områdena som berörs är brandtillsyn, miljö- och hälsoskyddstillsyn, markupplåtelse, serveringstillstånd, bygglov och upphandling.

Företagarna får fylla i en enkät där de också ger en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering.

Årets resultat

I år får Tanum riktigt höga betyg för vår brandtillsyn och höga betyg inom serviceområdet bemötande inom alla våra myndighetsområden, här har vi ökat stadigt de senaste tre åren.

- Resultatet visar på engagerade och serviceorienterade medarbetare, det är vi förstås stolta och glada över, säger Liselotte Fröjd.

Årets mätning visar att Tanum klättrar 11 placeringar i rankningen och i år får kommunen högre betyg inom områden som berör rättssäkerhet, information, tillgänglighet och når den högsta placeringen i rankningen sedan mätningen startades 2012.

- Syftet med mätningen är att ge oss svar på hur vi uppfattas av företagen och är i första hand en viktig del i att utvärdera vårt arbete, vi är därför väldigt tacksamma för de företag som tar sig tid att svara på undersökningen, avslutar Liselotte.