Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Valberedningen 9 november 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningen
  Paragrafer1-27
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Kommunfullmäktige 26 november 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Valnämnden 7 november 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer33-34
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Kommunstyrelsen 7 november 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer205-233
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Hilding Johanssons donation 7 november 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHilding Johanssons donation
  Paragrafer7
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Miljö- och byggnadsnämnden 30 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer211-214, 216-222, 224-237, 239-243
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareCarola Palm Jacobsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Omsorgsnämnden 25 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer101-121
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 8. Kommunstyrelsen 31 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer205-206
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Barn- och utbildningsnämnden 23 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer71-74
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2018-10-23, §§ 71-74.pdfPDF (pdf, 178.4 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 30 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer215, 223, 238
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareCarola Palm Jacobsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Barn- och utbildningsnämnden 16 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer65-70
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2018-10-16, §§ 65-70.pdfPDF (pdf, 185.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Kommunrevisionen 10 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunrevisionen
  Paragrafer47-57
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareLiselott Daun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Flyttning av fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, tekniska förvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenHarriet Larsson Larsåsen
  Dokument4. Kungörelse Tanum 2018-09-24.docWord (word, 31 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Flyttning av fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, tekniska förvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenHarriet Larsson Larsåsen
  Dokument4. Kungörelse Tanum doc.docWord (word, 31 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede