Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Omsorgsnämndens arbetsutskott 12 september 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer154-170
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunrevisionen 29 augusti 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunrevisionen
  Paragrafer38-41
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareLiselott Daun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Flyttning av fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, tekniska förvaltningen
  Dokument7. Kungörelse Tanum doc.pdfPDF (pdf, 10.3 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Barn- och utbildningsnämnden 3 september 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer72-78
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2019-09-03 § 72-75.pdfPDF (pdf, 197.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunfullmäktige 16 september 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  DokumentKommunfullmäktige 16 september, med handlingar.pdfPDF (pdf, 3.3 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Barn- och utbildningsnämnden den 3 september 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer79-81
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunstyrelsen 28 augusti 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer189-192, 194-215
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsen 2019-08-28, §§ 189-192, 194-215, med bilagor.pdfPDF (pdf, 582.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Tekniska nämnden 29 augusti 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer104-116
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareKathrine Kahlman
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden 2019-08-29, §§ 104-116, med bilagor.pdfPDF (pdf, 22.3 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 27 augusti 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer§ 185-211
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareLis Källström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Omsorgsnämnden 29 augusti 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer85-91
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Valberedningens presidium 2 september 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningens presidium
  Paragrafer8,9
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kommunstyrelsen 28 augusti 2019, § 193
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§ 193
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede