Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Barn- och utbildningsnämnden 11 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer51-63
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareMalin Norrman
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2018-09-11, §§ 51-63.pdfPDF (pdf, 499.3 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Kommunrevisionen 29 augusti 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunrevisionen
  Paragrafer36-46
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareLiselott Daun
  Nedladdningsbart protokollKommunrevisionen 2018-08-29.pdfPDF (pdf, 107.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Barn- och utbildningsnämnden 11 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer64
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareMalin Norrman
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2018-09-11, § 64.pdfPDF (pdf, 396.8 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Omsorgsnämndens arbetsutskott 6 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer172-181
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 28 augusti 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer41-52
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareMalin Norrman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunfullmäktige 17 september 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kungörelse av valnämndens preliminära rösträkning 2018-09-12
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Valnämndens preliminära rösträkning äger rum 12 september med början klockan 09.30 i lokal Bullaren, kommunhuset i Tanumshede.

 8. Länsstyrelsens slutliga rösträkning 10 september 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänstyrelsen i Västra Götalands län
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Dokument569-18_Kungorelse_80x88.pdfPDF (pdf, 564.4 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Omsorgsnämnden 30 augusti 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer75-82
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 10. Tekniska nämnden 30 augusti 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer61-67
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden 2018-08-30, §§ 61-67, med bilagor.pdfPDF (pdf, 11.9 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 28 augusti 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer148-182
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareCarola Palm Jacobsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Flyttning av fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, tekniska förvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenHarriet Larsson Larsåsen
  Dokument4. Kungörelse Tanum doc.docWord (word, 31 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede