Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan blir digital från och med den
1 januari 2018 och ersätter då den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Kommunfullmäktige 15 januari 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  DokumentKommunfullmäktige 15 januari, med handlingar.pdfPDF (pdf, 7.5 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 januari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer1
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Kommunrevisionen 8 december 2017
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunrevisionen
  Paragrafer65-77
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareMaria Tengros
  Nedladdningsbart protokollKommunrevisionen 2017-12-08.pdfPDF (pdf, 119.9 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Barn-och utbildningsnämnden 5 december 2017
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer88-97
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareMalin Norrman
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2017-12-05, 88-97.pdfPDF (pdf, 767.9 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 28 november 2017
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer89-100
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareMalin Norrman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Arne Joelssons minnesfond 5 december 2017
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArne Joelssons minnesfond
  Paragrafer1
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareMalin Norrman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede