Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Samordningsförbundet Väst protokoll 17 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Väst
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Slutlig rösträkning val till Europaparlamentet
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänstyrelsen i Västra Götalands Län
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  DokumentKungörelse slutlig röströkning eu-val.pdfPDF (pdf, 547.9 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Slutlig rösträkning kommer påbörjas måndagen den 27 maj 2019 klockan 9.00 och beräknas vara avslutad senast den 31 maj 2019. Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan i Trollhättan. Telefon till lokalen: 010-224 55 45

 3. Kommunstyrelsen 29 maj 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  DokumentKommunstyrelsen 29 maj, med handlingar.pdfPDF (pdf, 42.7 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Miljö- och byggnadsnämnden 21 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer129
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareCarola Palm Jacobsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Omsorgsnämnden 16 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer50-71
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 6. Omsorgsnämndens arbetsutskott 16 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer79
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 7. Kommunstyrelsens personalutskott 14 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPersonalutskottet
  Paragrafer1-4
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kungörelse om onsdagsräkning 29 maj 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Valnämndens preliminära rösträkning äger rum i sammanträdeslokalen Bullaren i kommunhuset i Tanumshede onsdagen den 29 maj med början klockan 09.45.

  Rösträkningen är öppen för allmänheten.

  Valnämnden

 9. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 14 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer31-39
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Barn- och utbildningsnämnden 30 april 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 31-32 och 34-45
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2019-04-30, §§ 31-32, 34-45.pdfPDF (pdf, 227.4 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunfullmäktige 29 april 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§ 54-74
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Nedladdningsbart protokollKommunfullmäktige 2019-04-29, §§ 54-74, med bilagor.pdfPDF (pdf, 6.3 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Flyttning av fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, tekniska förvaltningen
  Dokument7. Kungörelse Tanum doc.pdfPDF (pdf, 10.3 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede