Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Omsorgsnämndens arbetsutskott 17 juni 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer83-112
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Tekniska nämnden 17 juni 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer67 - 78
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareJenny Pettersson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer107-128
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2021-06-15, §§ 107-128.pdfPdf, 500.5 kB. (pdf, 500.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Ansökan om bygglov för uppförande av 15 meter hög monopole
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenClaudia Von der Mülbe
  DokumentKungörelse 2021-06-18.pdfPdf, 2.5 MB. (pdf, 2.5 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Valnämnden 15 juni 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer1-2
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Miljö- och byggnadsnämnden 22 juni 2021
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareLis Källström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunstyrelsen 23 juni 2021
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Ansökan om bygglov för nybyggnad av lågvattenreservoar med överbyggnad på fastigheten SVENNEBY 3:8
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenMalin Falk
  DokumentKungörelse 2021-06-15 med handlingar.pdfPdf, 10.7 MB. (pdf, 10.7 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Valberednings presidium 9 juni 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningens presidium
  Paragrafer4
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Tekniska nämnden 17 juni 2021
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareJenny Pettersson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunfullmäktige den 21 juni 2021
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Samordningsförbundet väst 28 maj 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Väst
  Paragrafer16-30
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareGudrun Emilsdottir
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 juni 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer48-62
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kommunstyrelsen 2 juni 2021, § 153-182
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer153-182
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Kommunstyrelsen 2 juni 2021, § 152
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer152
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Valnämnden 15 juni 2021
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede