Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Kommunfullmäktige 19 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer102-127
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Tekniska nämnden 29 september 2022
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareJenny Pettersson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Detaljplan för Hee 1:60 med flera, vandrarhemmet i Heestrand
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenAnnelie Lindkvist
  DokumentHee 1:60, Heestrand
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Nu finns samrådsredogörelsen tillgänglig på detaljplanens sida

 4. Omsorgsnämndens arbetsutskott 22 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer128-137
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareAndrea Moseby
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Miljö- och byggnadsnämnden 27 september 2022
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareHelene Thuresson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Ändring av detaljplan för del av Fjällbacka 176:124
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenAnnelie Lindkvist
  DokumentFjällbacka 176:124, Vetteberget, ändring DP
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Nu finns granskningsutlåtandet tillgängligt på detaljplanens sida

 7. Kommunstyrelsens personalutskott 14 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPersonalutskottet
  Paragrafer2-4
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Valberedningspresidium 16 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningens presidium
  Paragrafer4
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer4
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer77-82
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Barn- och utbildningsnämnden 6 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer133, 135-136
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2022-09-06, §§ 133, 135-136.pdf Pdf, 934 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Omsorgsnämndens sammanträde 1 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer94-99
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Onsdagsräkning av röster 14 september 2022
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Valnämndens preliminära rösträkning äger rum i sammanträdeslokal Bullaren i kommunhuset i Tanumshede onsdagen den 14 september 2022 med början klockan 09.00. Rösträkningen är öppen för allmänheten.

 14. Slutlig rösträkning val 2022 Länstyrelsen västra Götaland
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänstyrelsen Västra Götaland
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Dokumentslutlig rösträkning länsstyrelsen valet 2022.pdf Pdf, 934.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Slutlig rösträkning av de allmänna valen kommer att påbörjas måndagen den 12 september 2022 klockan 8.00 och beräknas vara avslutad under kvällen den 23 september 2022. Sammanräkningen sker i Nova Arena, Innovatumorådet, Nohabgatan i Trollhättan. Valen kommer att räknas i ordningen val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

  Telefon till röstningslokalen: 010-224 55 45

 15. Kommunfullmäktige 19 september 2022
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Barn- och utbildningsnämnden 6 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer134
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2022-09-06, § 134.pdf Pdf, 738.7 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Miljö- och byggnadsnämnden 30 augusti 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer152-178
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareHelene Thuresson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Tekniska nämnden 1 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer77-92
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareJenny Pettersson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede