Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Tekniska nämnden 15 april
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareJenny Pettersson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Krisledningsnämnd 5 april 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKrisledningsnämnd
  Paragrafer7-9
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Krisledningsnämnden 1 april 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKrisledningsnämnden
  Paragrafer3-6
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsen 7 april 2021
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunfullmäktige 22 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer28-43
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Krisledningsnämnden 28 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKrisledningsnämnden
  Paragrafer2
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Miljö- och byggnadsnämnden 23 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer62-83
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareLis Källström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Omsorgsnämndens arbetsutskott 25 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer37-56
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Omsorgsnämnden 25 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer35-36
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Samordningsförbundet Väst 19 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Väst
  Paragrafer1-15
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareGudrun Emilsdottir
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Barn- och utbildningsnämnden 16 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer42-67
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2021-03-16, §§ 42-67, med bilagor.pdfPDF (pdf, 545.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Tekniska nämnden 18 mars 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer23-35
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareJenny Pettersson
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden 2021-03-18, §§ 23-35.pdfPDF (pdf, 4.2 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede