Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-06-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer33-45
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Miljö- och byggnadsnämnden 18 juni 2024
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareRickard Niklasson
  Nedladdningsbart protokollMiljö- och byggnadsnämnden 18 juni 2024.pdf Pdf, 240.2 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Omsorgsnämnden 18 juni 2024
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Nedladdningsbart protokollKallelser
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunfullmäktige 24 juni 2024
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  DokumentKommunfullmäktige 24 juni 2024, med handlingar.pdf Pdf, 19.5 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 5. Kommunstyrelsen 5 juni 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer137-166
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsen 2024-06-05, § 137-166.pdf Pdf, 419.3 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Valnämnden 12 juni 2024
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Valnämndens preliminära rösträkning 12 juni 2024
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Valnämndens preliminära rösträkning äger rum i sammanträdeslokal Bullaren i kommunhuset i Tanumshede onsdagen den 12 juni 2024 med början klockan 10.00. Rösträkningen är öppen för allmänheten.

 8. Länsstyrelsens kungörelse om slutlig sammanräkning
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänsstyrelsen i Västra Götaland
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Slutlig rösträkning av valet till Europaparlamentet kommer att påbörjas måndagen den 10 juni 2024 klockan 08.15 och beräknas vara avslutad senast den 14 juni 2024. Sammanräkningen sker i länsstyrelsens lokaler på Ekelundsgatan 1 i Göteborg. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

 9. Omsorgsnämndens arbetsutskott 30 maj 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer63-82
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Omsorgsnämnden 30 maj 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer56-57
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Kommunfullmäktige 27 maj 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer71-89
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Nedladdningsbart protokollKommunfullmäktige 2024-05-27.pdf Pdf, 616.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Kommunstyrelsen 5 juni 2024
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsen 5 juni 2024, med handlingar .pdf Pdf, 33 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede