Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 februari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer1, 3-12
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Omsorgsnämndens sammanträde 26 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer1-18
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 februari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer2
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Miljö- och byggnadsnämnden 7 februari 2023
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareHelene Thuresson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 5. Kommunstyrelsen 1 februari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer36-72
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Kommunstyrelsens personalutskott 25 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPersonalutskottet
  Paragrafer2
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Tekniska nämnden 6 februari 2023
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareLis Källström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Barn- och utbildningsnämnden 26 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer9-10
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsen 1 februari 2023
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Barn- och utbildningsnämnden den 19 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer1-8
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2023-01-19, §§ 1-8.pdf Pdf, 767 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Tekniska nämnden 16 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer1-7
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareLis Källström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kommunstyrelsen 17 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer35
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kommunstyrelsens personalutskott 16 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPersonalutskottet
  Paragrafer1
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kommunstyrelsen 17 januari 2023- extra
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede