Program Grönemads strandområde

Program Grönemad strandområde

Syftet är att ta fram ett program för att studera strandområdet i Grönemad, exempelvis:

  • Allmänna intressen - områdets karaktär och användning, badplats, utveckling av besöksnäring, strandpromenad, med mera.
  • Enskilda intressen - möjligheten för utvidgning av Everts sjöbod och större kiosk, enskilda verksamheter som påtalat behov av mark, med mera.

I dagsläget finns inget programförslag.

Arbetet inleddes med en medborgardialog som pågick under sommaren och hösten 2021. Läs mer om medborgarialogen under Program Grönemads strandområde, medborgardialog Öppnas i nytt fönster. i menyn.

Mer information om programmet kommer att publiceras här löpande.

Processbild:

Program Grönemad strandområde


Vad är ett program?

Ett program är det första steget i en planprocess för att upprätta en detaljplan över ett område.

Kommunen kan välja att upprätta ett program för mer komplicerade detaljplaner, som exempelvis berör många intressenter och omfattar större områden. Detta för att i ett tidigt skede ange mål- och utgångspunkter för det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Läs mer om vad en detaljplan och en planprocess är på www.tanum.se/boendemiljoinfrastruktur/kommunensplanarbete Länk till annan webbplats.


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede