Program för del av Kärra 2:1 med flera

Del av planområde Kära 2:1 med flera

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2017-07-04 § 125 godkänt rubricerat program för samråd.

Programområdet ligger mellan Grebbestad och Tanumshede, med Grebbestad centrum inom gång- och cykelavstånd. Området ligger intill Brattåstjärnet och har god tillgång till natur- och friluftsområden.

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att etablera bostäder inom de östra delarna av Grebbestads samhällsområde. Bostadsområdena utformas med hänsyn till den nya framtida huvudväg som planeras genom området. Ett annat viktigt syfte med programmet är att behålla den gång- och cykelled som går mellan Grebbestad och Tanumshede samt att värna om allmänhetens tillgång till natur i området. 

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen till;

Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post till; mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger

senast 2017-10-19

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Maja Lindstedt

Tel. 0525-181 78
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2

457 31 Tanumshede