Stiftelsen Åke och Nancy Bergquists Donationsfond

Ur arbetsordning för Stiftelsen Åke och Nancy Bergquists Donationsfond

Namn

Stiftelsens namn är Stiftelsen Åke och Nancy Bergquist Donationsfond.

Bildande

Stiftelsen bildades år 2008 genom att Åke och Nancy Bergquist, Fjällbacka, i sitt testamente önskar att deras kvarlåtenskap ska övergå i en donationsfond.

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att årligen utdela avkastningen "till välgörande, främst sociala, ändamål i Fjällbacka tätort".

Förvaltning och styrelse

Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse med fyra ledamöter. Två stycken ska utses av Tanums kommun och två stycken ska utses av Sparbanken Tanum i enlighet med testatorns vilja.

Tanums kommun har utsett Gerd Melin och Hans Schub (ordförande). Sparbanken Tanum har utsett Magdalena S Åkerberg (sekreterare) och Bo Runesson.

Utdelning

Sker 1-2 gånger per år. Det huvudsakliga tillfället är på våren med sista ansökningsdag den 1 april. Blir det betydande medel över kan styrelsen välja att dela ut det på hösten samma år med sista ansökningsdag den 1 september. Styrelsen fattar beslut om tilldelning senast en månad efter sista ansökningsdag.
Stiftelsen delar ut avkastning från föregående år minus skatt.

Ansökan

Ansökan sker via denna blankett Pdf, 157.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 157.9 kB). Vid ansökningstillfällena kommer det även att annonseras i Björklövet. Ansökan sänds underskriven per post till:

Stiftelsen Åke och Nancy Bergqvists Donationsfond, c/o Sparbanken Tanum, Box 3, 457 21 Tanumshede.

Ansökan ska vara tydlig och ske genom stiftelsens ansökningsblankett. Ansökan får inte avse redan genomfört projekt/aktivitet.

Vem kan söka?

Organisationer och föreningar som bedriver en fortlöpande verksamhet och innehar en styrelse kan söka medel ur stiftelsen.

Frågor

Kan besvaras av Hans Schub, på telefon 070-559 29 25 eller på e-post stiftelsen@sparbankentanum.se.

OBS! Sista dag för ansökan är antingen 1 april eller 30 september!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede