Kommunalrådet har ordet

Liselotte Fröjd (M)

Liselotte Fröjd (M)

Det är minst sagt en turbulent tid vi befinner oss i. Coronaviruset skapar en stor oro i samhället. Det är en stor utmaning för Tanums kommun i våra kommunala verksamheter, samt för vårt näringsliv där många branscher har det riktigt tufft. Vi vidtar nu ett antal initiala åtgärder som syftar till att underlätta för dem. Alla vi som bor i Tanum kan bidra genom att handla, äta och stötta det lokala näringslivet genom krisen.

Tanums kommuns ekonomiska resultat 2019 blev 4,1 mkr. Det är viktigt att ha ett ekonomiskt överskott för att kunna göra nödvändiga investeringar inom omsorg, skola och förskola. Alla nämnder behöver bedriva sina verksamheter så effektivt som möjligt samt ha en god budgetdisciplin.

Vi har en fortsatt hög investeringsvolym. Kommunens investeringar uppgick 2019 till 199,5 mkr.

Tanums Bostäder AB fortsätter att bygga hyresrätter. 24 lägenheter på Affärsvägen i Tanumshede var inflyttningsklara under året och markarbetet för 24 lägenheter på Esplanaden i Grebbestad påbörjades.

Klimat- och miljöfrågor är mer aktuellt än någonsin. En parlamentarisk grupp bestående av en representant från respektive parti i kommunfullmäktige har tagit fram en klimat- och miljöstrategi.

Tanums kommun var 2019 återigen den mest företagsamma kommunen i Västsverige i förhållande till invånarantal, vilket leder till en låg arbetslöshet. I den senaste mätningen av Svenskt Näringsliv gällande företagsklimatet så får Tanum det bästa resultatet någonsin.

Service och tillgänglighet är ett av politikens främsta prioriterade mål. Det är därför oerhört glädjande att Tanums kommun ligger på första plats i Sveriges Kommuner och Regioners undersökning när det gäller service och tillgänglighet där 260 kommuner deltog.

Tanum är en bra kommun och vi har goda förutsättningar att uppnå vår ambitionsnivå med bostadsbyggande och hög kvalité i den kommunala servicen. Utvecklingsarbetet med att kommunen ska vara en serviceorganisation för kommuninvånare och näringsliv samt en attraktiv arbetsgivare fortsätter. Detta gör att vi alla ständigt arbetar med förbättringar i arbetssätt, styrning och ledning.

Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens ordförande

Frågor till Liselotte Fröjd kan skickas per e-post.

Arbetsplats

Adress: Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0525-181 05
Mobiltelefon: 070-609 12 07
Fax: 0525-183 00
E-post: liselotte.frojd@tanum.se

Privat
Siljeskogsvägen 6
457 72 Grebbestad
Telefon: 0525-142 57

Uppdrag:

Uppdrag i samverkan med andra kommuner:

  • Svinesunds kommittén - ledamot
  • Tillväxt norra Bohuslän - ordförande
  • Kosterhavsdelegationen - ledamot
  • Fyrbodals kommunalförbund, direktionen - ledamot
  • Fyrbodals kommunalförbund, arbetsutskottet - ledamot

Uppdrag i Västra Götalandsregionen:

  • Beredning hållbar utveckling - ledamot
  • Västkom - ledamot

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede