Kommunalrådet har ordet

Liselotte Fröjd (M)

Liselotte Fröjd (M)

Ett år präglat av coronapandemin

Det är ett minst sagt turbulent år vi lämnar bakom oss. Pandemin har skapat en oro i samhället. Det har varit en stor utmaning för Tanums kommun där verksamheter påverkats på ett genomgripande sätt.

Omsorgsverksamhet, skola och förskola är de enskilda verksamheter som påverkats mest av pandemin. All personal har gjort ett fantastiskt jobb i denna svåra situation. Det är en svår situation även för vårt näringsliv där många branscher har det riktigt tufft med ekonomiska utmaningar och en oviss situation. Kommunen har vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att underlätta för näringslivet i Tanum. Restriktioner har medfört att många personer distansarbetat och mötesverksamheten har till stor del skett genom digitala möten. Pandemin har verkligen påverkat oss alla. Man kan inte träffa sina nära och kära på samma sätt, många människor har suttit isolerade på grund av smittorisken, vilket är oerhört ledsamt.

Tanums kommun har redovisat ett positivt resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Resultatet för 2020 blev 32,3 mkr. Till största delen beror det på ökade statsbidrag. Tanums kommun har haft merkostnader som är relaterade till pandemin på cirka 22 mkr, samtliga merkostnader har täckts av ökade statsbidrag.

Vi har en fortsatt hög investeringsvolym. Kommunens investeringar uppgick 2020 till 187,3 mkr. Vatten och avlopp är det verksamhetsområde som står för den största andelen investeringar. Större investeringsprojekt har bland annat varit färdigställandet av Tanumshede vattenverk, T-piren i Grebbestad och renovering av Sannäs hamn. Under året har utvecklingen av Grebbestad strand och Affärsvägen i Tanumshede färdigställts. Arbetet har påbörjats med Fjällbacka kaj som beräknas vara klar i juni 2022.

Tanums kommun fortsätter öka befolkningsmässigt. Vid årsskiftet var invånarantalet 12 912 personer, det är en ökning med 71 personer. Att kommunen växer är bra och nödvändigt. Vi behöver denna tillväxt så vi kan leverera en god välfärd och service även i framtiden till invånarna i Tanums kommun. Det är samtidigt en utmaning att hinna bygga ut den kommunala servicen i den takt som behövs samt rekrytera personal med rätt kompetens. Nya förskolelokaler planeras i Bullaren, Rabbalshede, Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad samt en utbyggnad av skolan i Hamburgsund.

Under 2020 tillkom det 164 nya bostäder i kommunen, 120 småhus samt 44 hyresrätter dels via Tanums Bostäder AB dels genom privata aktörer. Sedan 2015 har det byggts 750 nya bostäder. Många spännande byggprojekt är på gång så fler bostäder kommer skapas runt om i Tanums kommun.

Närhet till naturen som finns i hela kommunen har blivit en källa till både fysisk och psykisk hälsa. När restriktioner har begränsat så har tanumsborna börjat umgås utomhus. Kommunens parker, lekplatser, strövområden och badplatser har blivit naturliga träffpunkter. Det vill vi fortsätta utveckla även efter pandemin.

Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens ordförande

Frågor till Liselotte Fröjd kan skickas per e-post.

Arbetsplats

Adress: Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0525-181 05
Mobiltelefon: 070-609 12 07
Fax: 0525-183 00
E-post: liselotte.frojd@tanum.se

Privat
Siljeskogsvägen 6
457 72 Grebbestad
Telefon: 0525-142 57

Uppdrag:

Uppdrag i samverkan med andra kommuner:

  • Svinesunds kommittén - ledamot
  • Tillväxt norra Bohuslän - ordförande
  • Kosterhavsdelegationen - ledamot
  • Fyrbodals kommunalförbund, direktionen - ledamot
  • Fyrbodals kommunalförbund, arbetsutskottet - ledamot

Uppdrag i Västra Götalandsregionen:

  • Beredning hållbar utveckling - ledamot
  • Västkom - ledamot

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede