Oppositionsrådet har ordet

Oskar Josefsson (S)Förstora bilden

Oskar Josefsson (S)

År 2023 har varit kantat av oroligheter

Den säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld är orolig. Rysslands invasionskrig i Ukraina fortsätter och nu bevittnar vi även en mardrömslik situation på Gaza efter Hamas terrorattack den 7 oktober.

På hemmaplan har många hushåll märkt av stigande räntor och höjda matpriser till följd av hög inflation och ekonomisk kris. 10 års reallöneökningar har försvunnit. Som vanligt är det de hushåll som redan innan krisen haft det knapert som drabbas hårdast.

Inflationen är en tuff motståndare när vi jobbar med ekonomin i offentlig sektor. Där vi har värdesäkrade åtagande som till exempel pensionerna blir det ännu tuffare. Dels så driver värdesäkringen upp inflationen, inflationen gör så att priset på tjänster och varor ökar och det sammantaget minskar reformutrymmet.

Tanums kommun har under 2023 även haft en negativ befolkningsutveckling vilket även det har en negativ inverkan på ekonomin. Det är viktigt att vi under året analyserar vad det beror på att vi tappar kommuninvånare och om det är något vi kan göra något åt.

Trots tuffa tider har vi i Tanum klarat oss bra. Vi gör ett resultat på 25,8 miljoner kronor, betydligt mer än budgeterat. Resultatet beror till största delen på ett enskilt statsbidrag som omsorgsnämnden fått för tidigare arbete med att införa heltider.

Att vi har bra resultat är viktigt för att kommunen ska kunna göra de investeringar som krävs och som vi beslutat om, och det budgeterade resultatet för 2024 är 2,4 miljoner kronor, vilket är alldeles för lågt.

Vi ser även att Tanums kommun lagt 16,8 miljoner kronor på förstudier och andra förarbeten som inte resulterat i fortsatta investeringar. Här måste vi bli bättre. Slarvigt utryckt kan man säga att en stor del av detta är ”pengar i sjön”.

Det är dock viktigt att påpeka att det inte är något självändamål att kommunen gör stora överskott. Vi socialdemokrater vill att pengarna ska gå till förskola och skola, till fritidsaktiviteter för barn och till andra verksamheter som skapar mervärde för en kommun. Men med det sagt, så måste pengarna gå dit de gör nytta och hanteras på rätt sätt. Vi har under flera år menat att både barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden styrs på ett sätt som vi är mycket tveksamma till både vad gäller ekonomi och verksamhet.

Oskar Josefsson
2:a vice ordförande i kommunstyrelsen

Arbetsplats

Adress: Kansliavdelningen, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0702-72 95 73
Fax: 0525-183 00
E-post: oskar.josefsson@tanum.se

Uppdrag:

  • Kommunfullmäktige, ledamot​
  • Kommunstyrelsen, 2:a vice ordförande
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2:a vice ordförande
  • Valberedning, 1:e vice ordförande
  • Räddningstjänstutskott, vice ordförande
  • Personalutskottet, 2:e vice ordförande
  • Brottsförebyggande rådet, 2:e vice ordförande

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede