Oppositionsrådet har ordet

Louise Thunström (S)

Louise Thunström (S)

Viktigt att stötta skola och
omsorg efter pandemin

I skrivande stund har coronarestriktionerna släppt, dagarna blir ljusare och livet skulle kunnat återgå till hur det var innan. I stället rasar ett krig i Europa. Rysslands angrepp på Ukraina är oprovocerat, olagligt och oförsvarligt. Vi i Sverige befinner oss inte under ett direkt hot om väpnat angrepp. Däremot har hotbilden ökat. Vi är en måltavla för rysk propaganda och desinformation. Syftet är att skrämma, splittra och öka motsättningarna i vårt land.

Därför är det så viktigt att vi alla är extra källkritiska och tänker
efter innan vi delar och sprider information på sociala medier. Vi
ska inte vara rädda, men kanske lite extra beredda. Själv är jag
lite av en ”prepper” och även om jag inte bunkrar så har jag tagit ut lite kontanter, jag är försiktigare med näthandel och jag har införskaffat lite bra att ha-saker i händelse av kris.

2021 kan sammanfattas som ytterligare ett år då Tanums kommun i hög grad påverkades av pandemin. Våra medarbetare ute i verksamheterna har gjort en imponerande arbetsinsats och är värda all respekt.

Kommunens resultat för 2021 landar på 73,6 miljoner kronor,
vilket måste vara rekord. Det är 53,1 miljoner bättre än den kompletteringsbudget som antogs av kommunfullmäktige.

Det kan kännas obegripligt med tanke på de utmaningar som
framförallt skola och omsorg upplevt. Socialdemokraterna har i
sitt förslag till budget tillskjutit mer pengar till skola och omsorg än den borgerliga majoriteten. Det är dock viktigt att ta i beaktande att de höga resultaten främst beror på tillfälliga pengar. Reavinsten på en såld fastighet samt att kommunen övertagit vägrätter från Trafikverket höjer resultatet med 53 miljoner kronor. Till det tillkommer även ökade statsbidrag. Tillfälliga pengar ska inte användas till reguljär verksamhet, men de kan användas till att göra satsningar av tillfällig karaktär. I nuläget är det viktigt att stötta upp framförallt skola och omsorg för att motverka negativa effekter av pandemin.

Investeringsvolymen är hög i Tanum och framöver planeras ombyggnation av Hedegården och ny räddningsstation. Dock saknas det fortfarande förskolor och trots majoritetens löften har inte en enda ny förskola byggts under mandatperioden. I stället hyr kommunen dyra, icke ändamålsenliga modullösningar.

Välfärden står för stora utmaningar kommande år. Det är därför
viktigt att inte låta sig påverkas av höga resultat enstaka år, utan att ha en ekonomisk plan som är hållbar på längre sikt. Prioriteringar och budgetdisciplin är viktigt. Vi har alla definierat och ställt oss bakom god ekonomisk hushållning, som att varje generation ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. Med tanke på hur oförutsägbar framtiden är, så är den insikten viktigare än någonsin

Louise Thunström
2:a vice ordförande i kommunstyrelsen

Frågor till Louise Thunström kan skickas på louise.thunstrom@tanum.se.

Arbetsplats

Adress: Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0525-181 06
Fax: 0525-183 00
E-post: louise.thunstrom@tanum.se 

Privat
Skogsvägen 10
457 73 Havstenssund
Telefon: 0525-213 34, 070-430 39 40

Uppdrag:

 • Kommunfullmäktige, ledamot​
 • Kommunstyrelsen, 2:a vice ordförande
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2:a vice ordförande
 • Barn- och utbildningsnämnden, 1:e vice ordförande
 • Personalutskott, ledamot
 • Budgetberedning, ledamot
 • Näringslivsgrupp, ledamot
 • Plangrupp, ledamot
 • Folkhälsorådet, ordförande
 • Brottsförebyggande rådet, ordförande
 • Tanum turist stämmoombud, ersättare
 • Kommunala pensionärsrådet, ersättare

Övriga uppdrag:

 • Fyrbodals direktion, ersättare
 • Beredning välfärd, ersättare
 • Gränskommittén, ledamot
 • Regionalt tillväxtprogram norra Bohuslän, ledamot
 • Kosterhavsdelegationen, ersättare
 • Västsvenska Turistrådet, ersättare
 • med flera

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede