Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning sker året runt, men med ökad intensitet under juni-augusti. Parkeringsövervakningen sköts av Q-Security på uppdrag av Tanums kommun.

Övervakningen syftar främst till att öka tillgängligheten av parkeringsplatser och förbättra framkomligheten för fotgängare och fordon genom att felaktig parkering undviks.

Parkeringsanmärkning

Om du parkerat fel på gatumark, vilket även kallas för allmän plats kan du få en parkeringsanmärkning.

Felparkeringsavgifter

Taxan skiljer på "Tidsöverträdelse" och "Grövre förseelse". Som grövre förseelse räknas olovlig parkering på särskild plats för rörelsehindrad, överträdelse mot stannaförbud och parkeringsförbud.

Avgiften är

  • 1 000 kronor för parkering på till exempel gångbana, övergångsställe och särskild plats för rörelsehindrad.
  • 700 kronor för annan felaktig uppställning.
  • 500 kronor för parkering under för lång tid.

Betala parkeringsanmärkning

Den som är registrerad ägare av bilen ansvarar för att parkeringsanmärkningen betalas. Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa hur du betalar din parkeringsanmärkning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Frågor om betalning hänvisas till Transportstyrelsen.

Bestrida en parkeringsanmärkning

Kontrollera uppgifterna på felparkeringsavgiften om vart du ska skicka din överklagan. Om marken är privat ska överklagan skickas till företagen som övervakar platsen.

Avgiften ska betalas, även om du begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Om din ansökan godkänns, återbetalas felparkeringsavgiften till dig.

Om du anser att felparkeringsavgiften är felaktig, kan du ansöka om rättelse eller bestrida parkeringsanmärkningen hos Polismyndigheten. Besök polisen.se/parkeringsanmarkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för e-tjänst, blanketter och information om hur du går tillväga. Ange varför du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig samt registreringsnummer och det OCR-nummer som framgår på anmärkningen.

För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter det att avgiften har betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Bestämmelser finns i lagen (1976:206) och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift samt Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2012:115).

Frågor om bestridande hänvisas till Polismyndigheten.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede