Legionella

Legionella är en bakterie som finns naturligt i små mängder i sötvatten som insjöar och åar. Bakterierna kommer in i vårt hus med vattnet. Det är när bakterierna förökar sig som det finns en risk för smittspridning.

Legionellabakterier förökar sig bra i olika tekniska system om

  • vattenomsättningen är låg,
  • det finns en biofilm,
  • vattnet är syrerikt
  • vattentemperaturer ligger mellan +18 och + 45°C .

När vattnet är + 60°Celler värmare dör dock bakterien.

Smittrisk

Legionella smittar genom inandning av vattendimma som innehåller bakterierna, till exempel vid duschning eller bad i bubbelpool. Du blir inte smittad genom att dricka vatten. Legionella smittar inte heller från person till person.

Den allvarligaste formen är legionärssjuka som orsakar lunginflammation. Det är främst äldre och personer med nedsatt immunförsvar som drabbas.

Fastighetsägaren är ansvarig

Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för att vattensystemen är säkra. För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna måste varmvattnet vara varmt (mer än +50 °C grader vid tappstället och mer än +60 °C i varmvattenberedaren eller ackumulatorn) och kallvattnet vara kallt (mindre än +18 °C).

Läs mer

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Mer information om Legionella:

www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.svensktvatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publikationer om legionella:

  • Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Boverket 2000
  • Legionella, Risker i vvsinstallationer. Handbok från VVSinstallatörerna,2002
  • Legionella i vattenledningar Rapport från Boverket, Smittskyddsinstitutet, VVS installatörerna 2006
  • Egenkontroll - en fortlöpande process Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster