Detaljplan för del av Grebbestad 2:291 med flera

Planområde Grebbestad 2:291

Detaljplanen omfattar del av fastigheterna Grebbestad 2:291 och 2:297. Planområdet är beläget direkt öster om Tanumsvägen, länsväg 163, vid den norra infarten mot Grebbestad. Detaljplanen möjliggör byggnation av friliggande enbostadshus och parhus vid den norra tillfarten mot tätorten.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen enligt beslut 2014-06-16 § 78. Detaljplanen vann laga kraft 2014-09-23.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede