Dödsboanmälan

I vissa fall kan kommunen erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd efter dödsfall. Det gäller i de fall den avlidne (dödsboet)
inte har tillgångar som räcker till annat än  begravningskostnader och andra utgifter som orsakats av dödsfallet.

När någon har avlidit måste en boutredning göras för att visa boets ekonomi. Om tillgångarna i boet inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet kan bouppteckningen i vissa fall ersättas av en dödsboanmälan. Både bouppteckning och dödsboanmälan handlar om att man sammanställer dödsboets
tillgångar.

Förutsättningar för en dödsboanmälan

  • Boet ska vara orört så att det kan värderas av kommunens tjänstemän vid ett hembesök.
  • Den dödes tillgångar (tillsammans med efterlevande makes/partners egendom) räcker endast till begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.
  • Det finns inte fast egendom eller tomträtt i boet.
  • Dödsboanmälan får inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar.
  • Finns testamente eller äktenskapsförord, eller om det råder tveksamheter ska en bouppteckning förrättas.

Ansökan om dödsboanmälan

Boet ska vara orört för att kunna avgöra om en dödsboanmälan är aktuell. Kontakta därför kommunen snarast efter dödsfallet.

Dödsbodelägare/bouppgivare lämnar sedan underlag till den utredning av dödsboets ekonomi som görs av kommunen.
Utredningen ska vara klar inom två månader från dödsfallet. OBS: inga räkningar ska betalas innan bouppteckning/dödsboanmälan är klar.

För ansökan, se kontaktinformation till höger.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede