Borgerlig begravning

När en person avlidit är det de anhöriga som ombesörjer begravningen. Man kan få god hjälp hos en begravningsbyrå.

Begravning kan innehålla två delar, dels en högtidsakt och dels gravsättning. De anhöriga har följande valmöjligheter

  • Begravning i Svenska Kyrkan
  • Begravning enligt ordning i annat trossamfund
  • Borgerlig begravning
  • Gravsättning utan högtidsakt

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer. Det finns inte några bestämmelser om hur en sådan begravning ska utformas eller vem som får vara begravningsförrättare. Lagen säger endast att inget får förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga karaktär.

Borgerliga begravningsförrättare

Tanums kommun har en borgerlig begravningsförrättare, Michael Halvarsson.

Du kan också kontakta Anna-Lena Schub, kommunkansliet, 0525-181 04, om du har frågor.

Begravningsombud

Enligt Begravningslagen ska länsstyrelsen förordna begravningsombud att granska hur församlingar som har hand om begravningsverksamheten tar vara på de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud i Tanums kommun är Claes G Hansson, från 4 maj 2023 till och med 31 december 2026.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska Kyrkan eller inte. Avgiften berättigar till gravplats, gravsättning, diverse transporter, kremering och lokal för begravningsceremonien.

Begravning i Svenska kyrkan

En avliden person som tillhör Svenska Kyrkan skall begravas enligt Svenska Kyrkans ordning, om den avlidne inte önskat något annat. Hur begravningsgudstjänsten bör gå till kan man läsa i psalmboken. Före begravningsgudstjänsten kontaktar prästen de närmast anhöriga för ett samtal.  Begravningen kan ske i kyrka, i begravningskapell, i krematorium eller i ett annat rum som gjorts i ordning för ändamålet, på kyrkogård eller annan begravningsplats.

På Svenska kyrkans hemsida finns information som är bra att läsa inför en begravning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Begravning enligt annan ordning i annat trossamfund

Begravning enligt annat trossamfunds ordning hålls om den avlidne tillhörde samfundet och om den avlidne inte önskat en annan ordning.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede