Planerade upphandlingar, ett urval

 • Ombyggnation Hedegården
 • Konsultstöd för översvämningsstrategi
 • Oljesaneringstjänst Norra Bohuslän
 • Utbyte samt nyanläggning och underhåll av flytbryggor, THAB
 • Ljuskällor och elmaterial
 • Sjukvårdsmaterial
 • Digitala medicinskåp
 • Mark-, väg- och VA-entreprenadd Kuseröd, Grebbestad, TBAB
 • Skogsförvaltningsavtal
 • Skötselavtal Tanums Bostäder AB
 • El-energi
 • Personalkort för identifikation
 • Skötsel gatubelysning

Ändringar sker utifrån eventuellt ändrade behov och budgetförutsättningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Upphandling

Upphandlingsenheten

Sandra Morin
0525-180 78

Paula Kellett
0525-182 91

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede