Planerade upphandlingar, ett urval

  • Renovering Hamburgsund skola, D-byggnad, totalentreprenad
  • Ombyggnation Hedegården
  • Demontering/montering förskolemoduler, 2 avdelningar
  • Försäkringsmäklare
  • Skolskjuts/-taxi
  • Konsultstöd för översvämningsstrategi
  • Konsultstöd för vindkraftsstrategi
  • Parkeringsövervakning
  • Mark-, väg- och VA-entreprenad Anneberg, Grebbestad, Tanums Bostäder

Ändringar sker utifrån eventuellt ändrade behov och budgetförutsättningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Upphandling

Upphandlingsenheten

Sandra Morin
0525-180 78

Paula Kellett
0525-182 91

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede