Planerade upphandlingar, ett urval

  • Banktjänster
  • Tekniska konsulter
  • Lagstadgad revision till bolagen
  • Flygplatsansvarig Fjällbacka flygfält
  • Strategiskt ramavtal för renovering, om- och tillbyggnad
  • Fällningskemikalier till VA-verksamheten
  • Transporttjänster samt grus- och krossmaterial
  • Omhändertagande av slam från reningsverk

Ändringar sker utifrån eventuellt ändrade behov och budgetförutsättningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Upphandling

Upphandlingsenheten

Sandra Morin
0525-180 78

Paula Kellett
0525-182 91

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede