Besöksnäringsstrategi

Flygbild över skärgården

Besöksnäringen får en allt starkare roll för Tanums tillväxt och utveckling. TEM, Turistekonomisk mätning, visar att den generar allt större ekonomiska effekter och skapar allt fler jobb.

För att förtydliga kommunens viljeinriktning och ambition för besöksnäringen i Tanum och komplettera den nyligen framtagna näringslivsstrategin har en besöksnäringsstrategi tagits fram.

Förslag till strategi har arbetats fram av en ny forumgrupp där Aleka Karayeorgopoulos (Vitlycke museum), Per Karlsson (Everts sjöbod), Jacob Agertoft (Fjällbacka Samhällsförening och organisationen Företagarna), Peter Karlsson (TanumStrand), Reinert Sörensson och Stellan Hermansson (Sportshopen), Daniel Abrahamsson (ordförande Tanum Turist, Heestrand Vandrarhem & Gästhamnsbolaget) samt Stig-Arne Mellbin (Bullarens Familjecamping) deltog.

Forumgruppen har varit en viktig arbetsgrupp i processen och en aktiv part i framtagandet av strategin. Förutom dessa engagerade företagare har vi haft en processledare till vår hjälp, Thorvald Svedrup, tidigare VD och koncernchef för Skistar.

Tanum - Världens mest attraktiva skärgårdsdestination

Förslaget till en besöksnäringsstrategi för Tanum karaktäriseras av en stark vision ”Tanum - Världens mest attraktiva skärgårdsdestination”. Med målsättningen att ”Tanum är den snabbast växande turistkommunen i Bohuslän”.

Strategin anger bland annat att tillväxt ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, och att kulturarvet med genuina och autentiska miljöer är viktigt. Skärgården och skaldjur är viktiga besöksanledningar, och ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser prioriteras för att skapa nya reseanledningar.

Strategin identifierar viktiga fokusområden för ett strategiskt arbete för besöksnäringens utveckling. Faktorer som lyfts fram är att långsiktigt planera för en välfungerande infrastruktur för besöksnäringen samt att en nyckelfaktor är bäddkapaciteten. Våra företag och entreprenörers riskvilja och passion är nyckeln till framgång och de ska ges goda förutsättningar att vidareutvecklas.

Tanum – en del av Bohuslän

Strategin kompletterar Näringslivsstrategin i syfte att här förtydliga vad som är viktiga utgångspunkter för en positiv utveckling av Besöksnäringen. Strategin anger också att Tanum är en del av samarbetet ”Ett enat Bohuslän” och ställningstaganden i denna.

Kommunernas gemensamma avsiktsförklaring för besöksnäringen i Bohuslän, kallad ”Ett enat Bohuslän” och det mellankommunala samarbetet är en viktig grund för det strategiska arbetet för besöksnäringen i Tanum. De antagna mål, vision och varumärkesprofilering för Bohuslän har varit utgångspunkt för processen för en Besöksnäringsstrategi för Tanum.
Läs mer om bakgrund och arbetet i Ett enat Bohuslän här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Näringslivsenheten

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede