Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för 2020

För att läsa kallelser och protokoll till de olika nämndernas sammanträden, välj respektive rubrik i menyn.

Bolagens protokoll finns men inte kallelser.

Nedan finns de sammanträdesdagar som hittills är beslutade för 2020.

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfull-mäktige

20

24

23

20

25

22

Kommun-
styrelsen

29


4

1

6

3, 24

Omsorgs-
nämnden

30

27

26


28

25

Miljö- och byggnads-
nämnden

21

25

24

28

26

23

Tekniska
nämnden


13

12

16

28

18

Barn- och utbildnings-nämnden

28

25

31


5

2, 23

Tanums Hamnar ABTanums Bostäder ABNämnd

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfull-mäktige21

26

30


Kommun-
styrelsen2

7

4

9

Omsorgs-
nämnden


27

24

29


10

Miljö- och byggnads-
nämnden


25

22

27


1

Tekniska
nämnden


13, 27

24

22

19

17

Barn- och utbildnings-nämnden1

6

3

8

Tanums Hamnar ABTanums Bostäder AB
Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede