Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för 2019

För att läsa kallelser och protokoll till de olika nämndernas sammanträden, välj respektive rubrik i menyn.

Bolagens protokoll finns men inte kallelser.

Nedan finns de sammanträdesdagar som hittills är beslutade för 2019.

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfull-mäktige

21

18


1, 29


17

Kommun-
styrelsen

16

13

13

10

29

19

Omsorgs-
nämnden

24

21

28


16

27

Miljö- och byggnads-
nämnden

15

19

19

23

21

18

Tekniska
nämnden

24

25

20


23

20

Barn- och utbildnings-nämnden

22

26

26

30

28

18

Tanums Hamnar AB15, årsstämma 27 mars


24


Tanums Bostäder AB14, årsstämma 27 mars


23


Nämnd

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfull-mäktige16

28

25


Kommun-
styrelsen


28


9

6

11

Omsorgs-
nämnden


29

26

31


12

Miljö- och byggnads-
nämnden


27

24

29


3

Tekniska
nämnden


15, 29

26


21

12

Barn- och utbildnings-nämnden3

1, 15

19

10

Tanums Hamnar AB27

25


12

Tanums Bostäder AB5

10

14

12


Nedan finns de sammanträdesdagar som hittills är beslutade för 2020.

Nämnd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfull-mäktige

20

24

23

20

25

22

Kommun-
styrelsen

29


4

1

6

3, 24

Omsorgs-
nämndenMiljö- och byggnads-
nämndenTekniska
nämnden


13

12

16

28

18

Barn- och utbildnings-nämnden

28

25

31


5

2, 23

Tanums Hamnar ABTanums Bostäder ABNämnd

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfull-mäktige21

26

30


Kommun-
styrelsen2

7

4

9

Omsorgs-
nämndenMiljö- och byggnads-
nämndenTekniska
nämnden


13, 27

24

22

19

17

Barn- och utbildnings-nämnden1

6

3

8

Tanums Hamnar ABTanums Bostäder AB
Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede