Kungörelser från länsstyrelsen

Länsstyrelsen handlägger ärenden som direkt eller indirekt berör Tanums kommuns invånare och företag. Länsstyrelsens kungörelser för dessa ärenden presenteras på denna sida så du har möjlighet att ta del av dem. Det är länsstyrelsen som skickar ut handlingar, tar emot dina synpunkter och har kunskap om ärendena.

____________________________

Sandtäkten Sommaren, Tanums kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 28 oktober 2022 gett Klageröds Gräv & Entreprenad AB tillstånd enligt miljöbalken till sandtäkt på fastigheten Bullarby 4:1 i Tanums kommun. Tillståndet gäller för uttag och bearbetning av totalt 313 000 ton sand, med ett högsta årligt uttag om 24 000 ton sand. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2035.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00) och på kommunkansliet i Tanums kommun.

Överklagan

Beslutet går att överklaga till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 2 december 2022.

Överklagan skickas via

Ange ärendebeteckningen 551-21732-2022.

__________________________