Kungörelser från länsstyrelsen

Länsstyrelsen handlägger ärenden som direkt eller indirekt berör Tanums kommuns invånare och företag. Länsstyrelsens kungörelser för dessa ärenden presenteras på denna sida så du har möjlighet att ta del av dem. Det är länsstyrelsen som skickar ut handlingar, tar emot dina synpunkter och har kunskap om ärendena.

____________________________

Ändring av ordningsföreskrifter i naturreservaten Kosteröarna, Saltö, Västra Rossö samt Väderöarna

Länsstyrelsen har den 3 april 2023 tagit beslut om ändring av ordningsföreskrifter för de fyra kustreservaten Kosteröarna, Saltö, Västra Rossö i Strömstads kommun och Väderöarna i Tanums kommun.

Ändringarna görs med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

Besluten finns tillgängligt hos Strömstads och Tanums kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län (e-postadress: vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer: 010-224 40 00.

Överklagan

Besluten kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Skrivelsen ska ha kommit till Länsstyrelsen senast tre veckor efter införandet av kungörelsen i ortstidning. Ange Dnr för området du överklagar.

Kosteröarna Dnr: 511-50617-2022
Saltö Dnr: 511-50620-2022
Västra Rossö Dnr: 511-50614-2022
Väderöarna 511-50622-2022.

__________________________