Detaljplan för del av Kanebo 1:6 med flera, Tångane

Stenmur och väg inom planområdet

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna för medlemmarna i Vassvikens stugägarförening för att anpassa bostadshusen till helårsboende. Planen omfattar 35 småhus. Detaljplanen ska även pröva utökning av en bostadsfastighet samt möjliga delningar av fem bostadsfastigehter.

Detaljplanen har fått laga kraft 2019-01-08

 

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede