Lärpraktik, VFU

Lärar- förskollärar- och fritidspedagogutbildningar innehåller en stor del verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

VFU, är den del av utbildningen som studenterna genomför i för-, grund- och gymnasieskolor.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska skapa en helhet tillsammans den som är förlagd til högskolan/universitetet.

VFU är av central betydelse för att studenten ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser.
Studenten tilldelas en handledare (Lokal lärarutbildare, lärarutbildare i verksamheten).

VFU i Tanum

Tanums kommun har avtal med några högskolor och universitet. De flesta av våra lärarstudentet studerar på Högskolan Väst eller Karlstad Universitet. Vi strävar efter att våra handledare ska vara erfarna lärare, helst med handledarutbildning.

VFU-samordnare i Tanums kommun är Karin Gabrielsson telefon: 0525-182 89.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede