Lotteritillstånd

Kommunala lotterier är lotterier som anordnas inom en kommun. Tillstånd ges av barn- och utbildningsnämnden i Tanums kommun. Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt att stödja allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Föreningar som önskar tillstånd/registrering för lotterier enligt lotterilagen kan ansöka om det på särskilda blanketter som du får hos Kultur och Fritid, Futura, Tanumshede.

Lotterier utan tillstånd 19 § lotterilagen

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster. Kontakta Kultur och Fritid för information om vad som gäller.

Registrering 17 § lotterilagen

En förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst tjugo prisbasbelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under en treårsperiod.  

Avgifter: 

Registreringsavgift för lotteri enligt 17 § är 300 kronor. 

Kontrollantarvode är 3 procent på totala insatsbeloppet, max 1 500 kronor

Lotterier med tillstånd 16 § lotterilagen

Ideella föreningar kan även ansöka om tillstånd till lotterier. Detta är oftast bara aktuellt om insatserna i alla lotterier som föreningen arrangerar överstiger tjugo basbelopp.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Pia Norgren
Tel. 0525-181 72

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede