Låneregler och biblioteksavgifter

Ändring av biblioteksavgifter antagen av barn- och utbildningsnämnden den 1 mars 1999, § 21.

Låneregler

Att låna på biblioteken är gratis, men för att det hela ska fungera bra finns regler som alla måste följa. Här nedan kan du läsa om dessa.

 • Lånekortet kan du få från det du fyller sex år. Första lånekortet är kostnadsfritt. Ett ersättningskort får du mot en avgift på 20 kronor. Ha alltid med lånekortet när du ska låna.
 • Du är själv ansvarig för att informera oss om du ändrar adress eller telefonnummer.
 • Alla lån som görs på ett lånekort är kortinnehavaren personligen ansvarig för. Låna därför aldrig ut ditt kort. Anmäl omedelbart förlust av kortet till biblioteket.
 • Lånetiden är normalt fyra veckor.
 • Du får gärna reservera en bok som är utlånad. Vi meddelar dig när du kan hämta den.
 • Varje gång du återlämnar ett lånat media för sent får du en skuld till biblioteket som kvarstår tills den betalas.
 • Om du slarvar bort eller förstör ett media får du ersätta det.
 • Det är endast aktuella lån som är registrerade i vår dator. Så fort du lämnat tillbaka en bok kan ingen se att du haft den.
 • Om du inte hittar en bok som du söker i bibliotekets katalog kan vi försöka låna in den från ett annat bibliotek. Be personalen om hjälp. Tänk bara på att det kan ta tid innan du kan få boken.

Regler för uthyrning av dvd-filmer

 • Man måste vara 18 år för att få låna filmer. Barnfilmer lånas av förälder eller annan ansvarig vuxen.
 • Att låna en film kostar inget.
 • Sju dygn får man låna filmen. Om man behåller filmen längre är förseningsavgiften på 20 kronor/film och dag.

Regler för uthyrning av TV-spel

 • Man måste vara 18 år för att få låna TV-spel.
 • Lånetiden för TV-spel är 14 dagar.
 • Du får låna max 2 spel åt gången.

Avgifter

Nedanstående förteckning avser aktuella avgifter för biblioteket:

 • Plastkassar 2 kronor och tygpåsar 30 kronor.
 • Förseningsavgifter 1 krona per media och dag. Gäller inte personer under 18 år.
 • Lånekort 20 kronor för ersättningskort. Gäller även för personer under 18 år.
 • Förkomna/förstörda media;
  • Vuxenbok 231 kronor
  • Barnbok 150 kronor
  • CD/MP3- bok 230 kronor
  • DVD-spelfilm 450 kronor
  • Språkkurs 450 kronor
  • TV-spel 600 kronor

Avstängning

En låntagare blir avstängd från vidare lån om skulden är 100 kronor och däröver. Avstängningen gäller tills hela skulden är betald.

Kontakt

Tanums Bibliotek

Huvudbiblioteket, Tanumshede
0525-182 35
biblioteket@tanum.se

Bullaren
0525-180 54

Fjällbacka
0525-180 70

Hamburgsund
0525-180 71

Adresser till biblioteken

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede