Hedeträdgården - en social mötesplats för välbefinnande

Projektet

Hedeträdgården är ett samverkansprojekt mellan arbetsmarknadsenheten, fastighetsavdelningen och omsorgsförvaltningen i Tanums kommun. Trädgårdens personal består av personer i arbetsträning och under sommaren kommunens ferieungdomar, under ledning av en förman. Gäster och användare kommer från Hedegårdens äldreboende och andra verksamheter i Tanums kommun. Området fungerar som en rekreationsplats och social mötesplats. Den är öppen för alla, men på de boendes villkor.

Arkitektoniskt innehåll

Trädgården är 2 300 kvadratmeter. Den byggdes och anlades under 2014. Redan från början fanns planer på växthus, uteplatser, redskapsbod, damm, odlingslådor, pergola. Några av inslagen har ändrats eller strukits, som dammen och pergolan.

I utvärderingar har det visat sig finnas behov av fler uteplatser och mer avskilda vrår. Sommaren 2018 anläggades en ny uteplats samt upprustning av de befintliga uteplatserna.

Växterna

Det växer i huvudsak nyttoväxter av olika slag i trädgården. I pallkragarna odlas ett-åriga grönsaker, det finns gott om fruktträd, bär och nötbuskar. Under träden växer massor av jordgubbar och perenna grönsaker. Men det finns också en hel del perenner, rosor och andra prydnadsväxter.

Miljöhänsyn

Ett miljötänk går som en röd tråd genom projektet. Vi använder nyttoväxter på ett dekorativt sätt, odlar med ekologiska metoder och återbrukar material som kommer in till Återbruket.

Översiktsplan (skiss) över trädgården Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Carina Berndtsson Telefon 0525-181 97

Pigga boende prövar skidföret i trädgården. Väldigt kul att trädgården används året om!

Trädgården kan användas året om!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede