Krisinformation

Inom kommunens krisorganisation finns det planer och resurser för krisinformation med utpekade ansvarsområden. Ansvaret för kommunens information ligger under kommunledningskontoret och kommunikationsenheten som tillsammans med andra verksamheter är en del av krisorganisationen.

Information vid kris

Vid en krishändelse är det viktigt att du sätter dig i säkerhet och håller dig informerad om händelsen och dess utveckling. Tanums kommun använder flera olika funktioner, resurser och kanaler för att nå ut med information vid en krishändelse beroende på situation.

  • Viktigast att känna till är Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), läs mer i nästa rubrikruta.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga funktioner i samhället. I Tanums kommun går VMA ut via:

Beredskap

Det är viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer.

Checklista innan du delar information

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vilket syfte tjänar informationen? Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Är det relevant? Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Pålitlig källa? Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Andra källor? Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.

Läs mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Alla hushåll fick under 2018 broschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Broschyren innehåller många tips för att du ska kunna ta ditt ansvar om samhället inte fungerar som vanligt som att till exempel ha beredskap för en vecka med mat, vatten och värme.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MSB) har samlat råd som riktar sig direkt till privatpersoner inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor.

På sidorna Krisberedskap och civilt försvar hittar du information om Tanums kommuns krisberedskap, skyddsrum och arbetet med civilt försvar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Läs mer om krisberedskap och civilförsvar på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Tillförordnad säkerhetsstrateg

Petter Thorén
0525-186 46

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede