Tanums gymnasieskola

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen jämförelse av gymnasieskolan i Sveriges kommuner. I Öppna jämförelser – gymnasieskola redovisas kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.

I rapporten presenteras resultatindikatorer för studieresultat samt övergång till arbete och högre studier. Resursindikatorerna beskriver kommunens kostnader för gymnasieskolan. I rapporten redovisas och rangordnas värdena för samtliga kommuner.

Rapporter om öppna jämförelser finns att läsa på Sveriges Kommuner och Landstings hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Databas

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en ny databas där man kan jämföra utbildningsresultaten vid landets olika gymnasieskolor. Det går att jämföra resultatet för såväl skolor som enskilda gymnasieprogram.

Gå in på SKL:s hemsida, där kan du själv välja vilka skolor och program du vill jämföralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Gymnasieverksamhet

Helen Larsholt
Rektor
0525-185 05

Ann-Brit Oseland-Karlsson
Biträdande rektor
0525-181 99

Ola Steen
Studie- och yrkesvägledare
0525-182 30

Berit Markman
Skolsköterska
0525-183 49
Mottagning tisdagar

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede