Köldmedium

Klimathänsyn innebär särskilda krav på företag som använder utrustning med köldmedier, bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar.

Köldmedier påverkar ozonskiktet och bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. För att minska utsläppen av dessa ämnen ställs särskilda krav på hantering av köldmedier.

Reglerna gäller dig som bedriver yrkesmässig verksamhet och som äger eller använder köldmedieutrustning i din verksamhet. Här finns mer information om verksamhetsutövarens ansvar, krav på årlig kontroll och rapportering med meraPDF (pdf, 432.8 kB).

Nya regler

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för som tidigare i kilo köldmedier. Förändringen beror på en ny EU-förordning. En ny svensk förordning gäller från 1 januari 2017. Sammanfattningsvis innebär de nya reglerna att den årliga rapporteringen nu ska göras utifrån antal ton CO2e i utrustningen.

Resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer under år 2018 ska sammanställas och skickas in till miljöavdelningen senast den 31 mars 2019.

Mer information

Mer information och gällande lagar för köldmediehantering hittar
du på Naturvårdsverket hemsida, www.naturvardsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gå in under rubrik ”Stöd i miljöarbetet” och välj ” Kemikalier och
miljögifter” och därefter ”Fluorerade växthusgaser”.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede