Anhöriga och frivilliga

Anhörigstöd

Enligt lag ska kommunerna erbjuda stöd till anhöriga för att underlätta för den som vårdar eller stödjer någon som är långvarigt sjuk, äldre eller någon som har funktionshinder.

Vem är anhörig?

Anhörig är den som ger vård eller omsorg. Anhörigstöd kan exempelvis ske mellan föräldrar och barn eller vuxna och deras föräldrar. Det kan också handla om hjälp mellan makar, syskon, grannar eller nära vänner.

Vilket stöd kan jag få?

Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Det kan till exempel innebära att du kan få:

  • någon att samtala med för råd och stöd, enskilt eller i grupp
  • träffa andra i liknande situation genom att delta i gruppaktiviteter
  • information
  • delta i föreläsningar eller utbildningar

Anhörigstödet ska vara en stödjande resurs för dig. Innehållet formar vi tillsammans och vi tar gärna emot förslag och idéer. Stödet erbjuds endast till vuxna personer över 18 år.

Plan för anhörigstöd i Tanums kommunPDF (pdf, 633.3 kB)

Kontaktinformation

Anhörigsamordnare

Ingela Löfqvist Ehn

Liselott Larsson

Anhörigstödet är bemannat måndag-fredag 08:00-16:30

Telefon: 0525-180 81

E-post: anhorigstod@tanum.se

Biståndshandläggare telefon 0525-183 82

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Anhörigstödet

0525-180 81
anhorigstod@tanum.se

Besöks/postadress

Hedevägen 2 A
457 30 Tanumshede