Samråd av detaljplan för del av Hamburgsund 17:1, infartsparkering Hammaren

Samråd berörande detaljplan för del av Hamburgsund 17:1, infartsparkering Hammaren, Hamburgsund, pågår mellan den 28 juni till och med den 31 augusti 2024.

Planförslaget omfattar cirka 0,14 hektar mark och är beläget i Hamburgsund samhällsområde.

Syftet med detaljplanen är att bekräfta en befintlig parkeringsyta och säkerställa infart. Infartsparkeringen har haft ett tillfälligt lov som har gått ut.

Läs mer och lämna synpunkter

Här kan du läsa mer om planförslaget och även skicka in dina synpunkter senast den 31 augusti.

Vill du hellre mejla dina synpunkter på planen till oss gör du det på adressen mbn.diarium@tanum.se.