Nu är hållbarhetsredovisning för 2023 klar

I hållbarhetsredovisningen kan du läsa om hur Tanums kommuns arbetar för ett mer hållbart samhälle. De 17 globala målen i Agenda 2030 följs upp med nyckeltal och exempel på arbete som skett i kommunens verksamheter inom agendans områden under året.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. I hållbarhetsredovisningen kan du bland annat ta del av hur det går med kommunens klimatarbete och hur kommunens invånare skattar sin hälsa. Du kan också läsa om pågående projekt, utvecklingsområden och många goda exempel från verksamheterna.

- I Tanums kommun arbetar vi med Agenda 2030 integrerat i verksamheten, berättar Lilja Gunnarsson, miljöstrateg som tillsammans med folkhälsostrateg Lillan Fahlstedt ansvarar för att samordna kommunens hållbarhetsarbete. Varje år tar vi fram en hållbarhetsredovisning med syftet att den ska ge:

  • en nulägesbild av Tanums arbete med hållbar utveckling och därmed fungera som underlag vid planering och beslutsfattande,
  • en grundläggande inblick i de globala målen och en förståelse för att de tre dimensionerna och alla globala målen är lika viktiga, integrerade och odelbara,
  • goda exempel och inspiration till fortsatt engagemang!

Här kan du läsa hållbarhetsredovisningen för 2023 Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster..