Granskning av detaljplanen Långåker 1:6 med flera, Saltviks camping

Granskning pågår av detaljplan för Långåker 1:6 med flera, Saltviks camping, mellan den 26 juni till och med den 18 augusti 2024.

Planområdet omfattar drygt tolv hektar mark och är beläget cirka sex kilometer nordväst om Grebbestad. Planförslaget avser ersätta del av befintlig detaljplan 'Förslag till byggnadsplan för Långåker 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:16 med flera'.

Syftet med planen är att utöka campingens yta och att fastställa campingområdets utformning. Campingverksamheten ska anpassas till ändrade regelverk och bestämmelser gällande brandskyddsavstånd, vilket medför färre campingenheter per yta. För att kompensera för bortfallet av enheter prövas ytterligare områden inom fastigheten Långåker 1:6 att ianspråktas. Detaljplanen vill även pröva campingstugor samt bekräfta befintliga bostadsfastigheter.

Läs mer och lämna synpunkter

Här kan du läsa mer om planförslaget och även skicka in dina synpunkter senast den 18 augusti.

Vill du hellre mejla dina synpunkter på planen till oss gör du det på adressen mbn.diarium@tanum.se.