Tanums kommun

Folkhälsorådet 2000-10-23

Närvarande: Anders Schönbeck ordf. Kommunstyrelsen
Maija-Riitta Ottemo Omsorgsförvaltningen
Birgit Ekholm Miljö- och Byggnadsnämnden
Ann-Helen Anneflod Barn- och Utbildningsnämnden
Bengt Widengård Kultur- och Fritidsnämnden
Anita Hakeröd Kultur- och Fritidsförvaltningen
Gunnar Simonsson Tekniska nämnden
Mona Svegås Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Dan Andersson sekr. Primärvården

Till att jämt ordföranden justera protokollet utsågs Anita Hakeröd.

Paragraf:

1.

Tid:

13.15-14.15

Vid protokollet

Dan Andersson

Justeras:

Anders Schönbeck                            Anita Hakeröd

________________________________________

FHR § 1

Folkhälsoplan.

Vid möte i FHR 11/10 beslöts att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta en folkhälsoplan (bilaga). Vidare beslöts om ett extrainsatt FHR 23/10 för att fastslå folkhälsoplanen. Denna skall därefter behandlas av Kommunstyrelsen för att sedan skickas till Regionen och vara underlag för samverkansavtalet mellan Tanums kommun och Regionen.

Beslut

Folkhälsorådet beslutar

Att godkänna folkhälsoplanen och budget efter gjorda ändringar och tillställa kommunstyrelsen.

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo