Synpunkter och klagomål

Klagomålshantering och förbättringsförslag

Vi i barn- och utbildningsförvaltningen ser klagomål och synpunkter som ett viktigt redskap för att förbättra vår verksamhet och stärka brukarnas inflytande. Lämna gärna in dem skriftligt på blanketten som du hittar under "Blanketter" i vänstermenyn eller längre ner på denna sida.

Du kan även få hjälp att hitta rätt genom att vända dig till barn- och utbildningsförvaltningen, telefon 0525-180 00 eller skicka ett mail till bun.diarium@tanum.se

Vem framför jag mina klagomål/synpunkter till?

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomålet hör hemma. Gäller det verksamheten i den egna klassen/gruppen vänder du dig i första hand till ditt/dina barns lärare/förskollärare. Om du inte anser att du får gehör för dina synpunkter eller om du upplever att det är svårt eller känsligt att tala med personalen kan du ta kontakt med rektor/förskolechef.

Gäller det frågor som rör skolan/förskolan i sin helhet tar du kontakt med rektor/förskolechef.

Frågor som rör den kommunala skolorganisationen hanteras av förvaltningschef och i sista hand barn- och ubildningsnämnden. 

Vi tar naturligtvis emot och hanterar alla typer av klagomål.

Måste jag skriva?

Det underlättar om du skriver ner klagomålet. På din förskole- eller skolenhet eller på barn- och utbildningsförvaltningen kan du få hjälp med detta. Använd gärna den blankett som finns att skriva ut. Du hittar den i vänstermenyn under rubriken Blanketter eller längre ner på denna sida.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom två veckor skall du få svar. Om vi behöver mer tid för att utreda klagomålet meddelar vi dig.

Om jag inte är nöjd med svaret?

Då kan du begära att den överordnade chefen gör en förnyad prövning av ärendet. Denne kommer då att gå igenom hela klagomålet för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter.

Vad händer med klagomålet?

Alla skriftliga klagomål som kommit in sammanställs inom barn- och utbildningsförvaltningen

Vem kan läsa mina klagomål?

Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling/diarieförs och blir tillgängligt för allmänhet och media. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Blankett för synpunkter och klagomållänk till annan webbplats

Allmänna klagomål

Har du klagomål eller synpunkter som är av mer allmän karaktär som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhet så går det bra att använda vårt formulär som går att skicka in direkt. Länk till formuläretlänk till annan webbplats.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede