Särskilt stöd

Vad är särskilt stöd?

Om en elev, trots extra anpassningar av undervisningen, riskerar att inte nå lägsta kunskapskrav, ska detta anmälas till rektor. Denna anmälan görs oftast av lärare men kan också göras av eleven själv, vårdnadshavare eller någon annan med kännedom om eleven. Rektor ska då se till att orsakerna till elevens svårigheter skyndsamt utreds. En utredning kan resultatera i att eleven bedöms vara behov av särskilt stöd. Ett sådant stöd formuleras i ett åtgärdsprogram. Det är viktigt att utredningen tar tillvara de kunskaper eleven och vårdnadshavarna har angående elevens skolsituation. Elever och vårdnadshavare ska också ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram ska utarbetas.

Det som skiljer särskilt stöd från extra anpassningar är dess omfattning och varaktighet.

Vårdnadshavare kan överklaga ett åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Denna överklagan går alltid via rektor.

Länk till Skollagens kap 3 §7-9 (om särskilt stöd) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-181 93

Besöks/postadress

Skolvägen
457 82 Tanumshede