Särskilt stöd

Vilket stöd finns det?

I vår kommun får alla elever som kan få svårt med att lära sig läsa och skriva extra stöd av lärare under de tre första skolåren. Ungefär 30 % av eleverna får detta stöd under lågstadietiden.

Särskilt stöd ges av klasslärare, ämneslärare, speciallärare eller annan pedagog.

Åtgärdsprogram

När en lärare bedömer att en elev inte når lägsta kunskapskrav i ett ämne eller har andra svårigheter, anmäls detta till rektor, som skyndsamt ser till att orsaken utreds. Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram.

Föräldrar kan överklaga ett åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd.

Specialpedagogik

I specialpedagogiska frågor samarbetar vi med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

Tel. 0525-182 50

Besöks/postadress

Skolvägen
457 82 Tanumshede