Skolskjuts

Grundskola

Kommunen har sett över alla rutter och hållplatser och anpassat dem efter detta läsårs elever. Observera att det kan innebära ändrade hållplatstider och hållplatser för dig som åkt tidigare läsår. Detta har skett i samarbete med Västtrafik och Nettbuss.

Om du undrar över elevens hållplats ligger kan man gå in på vår digitala webbplats på kommunens hemsida. Välj er skola, och sedan den rutt du tilldelats. Annan information hittar ni via kommunens Startsida/Utbildning & barnomsorg/Resor och inneboende/skolskjuts där det finns mer information.

Prata med ert barn om att:

• Stå på rätt sida av vägen när bussen kommer.
• Var vid hållplatsen i god tid.
• Använda reflexväst under den mörka årstiden.
• Vid avstigning stå kvar vid hållplatsen tills bussen åkt i väg.

Vår önskan är att alla elever använder reflexvästar, både för sin egen, men också för chaufförernas och andra trafikanters skull.

Skolskjutsrutter hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För elever som åker buss med 900-linjer utfärdas inget busskort. Busskort utfärdas endast till de elever som transporteras med 800-linjer. I fall där enskilda elever åker med både 800- och 900-linjer kommer ett busskort att utfärdas.

Eleverna får skolskjuts om skolvägens längd mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola eller hållplats överstiger nedan angivna kilometergränser. (Med skolväg avses kortaste användbara väg mätt från hemmet till skolan eller tilldelad hållplats.)

Elev i förskoleklass och skolår 1 2 km

Elev i skolår 2-9 3 km

Vid prövning av skolskjuts för enskild elev skall vägen bedömas utifrån farbarhet, sikt, trafikintensitet med mera. För vissa vägar inom kommunen gäller särskilda restriktioner som innebär att elev får gå endast korta sträckor längs med dessa vägar.

Skolans sluttid har i många fall förändrats så att alla elever slutar samtidigt. Rätten till skolskjuts gäller endast till och från skola, och alltså inte till och från fritidshem eller dagbarnvårdare.

I Skolskjutsreglementet kan du läsa vilka regler som gäller för skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan.

Gymnasium​

Skolskjutsreglementet beskriver även regler för gymnasieelvers resor och hur man kan söka bidrag för dessa. I e-tjänst- och blankettarkivet hittar du ansökningsblanketter för busskort eller kontantbidrag och anslutningsresebidrag.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede

Telefon

Länkar

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsrutterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rutiner vid inställd buss på grund av väderförhållandenPDF (pdf, 44.5 kB)