Kvalitet och utveckling

Systematiskt kvalitetsarbete är en del av det dagliga arbetet inom samtliga av Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Mål för arbetet sätts upp efter noggrant genomförda analyser av både styrkor och utvecklingsområden som identifierats. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med målen och arbetet utvärderas löpande i specifika mallar som gör det möjligt för hela styrkedjan att följa hur arbetet utvecklas.
Genom en tydlig systematik görs alla medarbetare delaktiga i utvecklingsarbetet och chansen till goda resultat ökar.

Inom förskola och skola genomförs ett aktivt arbete med att få barn, elever och deras vårdnadshavare delaktiga i kvalitets-arbetet. Det sker genom att informera om det pågående kvalitetsarbetet samt att de ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter genom enkäter, föräldraforum och elevråd.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede