Kvalitet och utveckling

Skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Kravet på kvalitetsredovisning har tagits bort och i stället görs kvalitetsuppföljningar.

Varje år görs föräldraenkäter i förskola och grundskolans åk 2,5 och 8. Varje år görs också en elevenkät i åk 3-9. Vartannat år görs föräldraenkäter i familjedaghem och fritidshem.

Under rubrikerna redovisningar och resultat publiceras aktuella enkätresultat och kvalitetsuppföljningar.


Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede