Skol- och verksamhetsplan för Tanums kommuns förskolor och skolor

Tanums kommun tar barnens och elevernas lärande, trygghet och trivsel som utgångspunkt för att avgöra vad som är en bra skola.

Hur bra en skola är kan med en sådan utgångspunkt avgöras utifrån hur bra barn och elever trivs, hur väl eleverna lyckas i sina studier, i vilken omfattning de går vidare till studier och arbete efter skolan samt hur föräldrar bedömer verksamheten.  

Framgångsfaktorer för en bra skola/skola som behandlas i planen är:

  • Ett gott ledarskap
  • Samsyn på uppdraget
  • Höga förväntningar
  • En god arbetsmiljö
  • Goda relationer

Länk till skol- och verksamhetsplanPDF (pdf, 180.2 kB)

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede