Lurs skola

Lurs skola
Liten karta

Lur skola och fritidshem

Telefon personalrum 0525-185 80
Telefon sjukanmälan: 0515-777 107

Besöksadress: Backsippevägen, Lur

Postadress: Tanums kommun, Barn- och utbildningskontoret, Lurs skola, 457 82 Tanumshede

Tillförordnad rektorJan Bideke 0525-180 51

Administratör: Marie Landgren 0525-182 50

Skolsköterska: Berit Markman, 0525-183 49
Mottagning måndagar

Fritidshemmet 0525-185 81

Barn- och elevhälsan
För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn-och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger.
Chef: Sten-Gunnar Axelsson 0525-181 93

Lurs skola är en liten skola mitt i byn med cirka 45 elever i  F-1, 2-3 och 4-5-6. Fritidshemmet har cirka 25 elever.

Fritidshemmet erbjuder plats till alla i behov av skolbarnomsorg, det är öppet mellan 6.30-17.30. Fritidshemmets aktiviteter inriktas på rörelse inomhus, utomhus, i skogen och på ängarna.

Lurs skola har en föräldraförening som arbetar ideellt och är kostnadsfri. Föräldraföreningen arbetar för att göra skolan till en stimulerande och trivsam plats för elever och personal. Inkomsterna från den årliga julfesten går oavkortat till att göra saker för och med barnen.

Bland de aktiviteter som föräldraföreningen anordnar är en årlig skolresa, julfest och gemensam skolavslutning då många föräldrar bakar och bjuder på tårtor

I området finns en dagbarnvårdare samt den kooperativa förskolan Krumeluren.

Lurs skolas plan mot kränkande behandlingPDF (pdf, 193.9 kB)

Kvalitetsuppföljning för skolan

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!