Hedeskolan

Besöksadress:
Björnbärsvägen, Tanumshede
Adress:
Tanums kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Hedeskolan, 457 82 Tanumshede

Rektor: Ulla Elowson (F-3, fritidshem)
Tel: 0525-183 91

Måndag-fredag: 08.00-16.30

Administratör:

Nina Karlsson
0525-183 93

Måndag-fredag 07.30-16.00

Personalrum:
Tel: 0525-183 14

Fritidshemmet Pärlan:
Tel: 0525-181 92

Vaktmästare: Dan Carlsson
Tel: 070-609 80 46

Skolsköterska: Sofie Jidetoft Thoresson, 0525-183 43
Mottagning måndagar och tisdagar

Barn- och elevhälsan För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har  samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger. Chef: Sten-Gunnar Axelsson tel: 0525-181 93

Hedeskolan är förankrad i det lokala livet. Vi vill lära våra elever att utifrån dåtid, förstå nutid och skapa framtid.

På Hedskolan samverkar lärare och personal i skola, fritidshem och förskoleklass för att skapa en trygg och lärande miljö för eleverna.

Hedeskolan har cirka 160 elever i förskoleklassensamt i  år 1- 3.
På skolan finns fritidshemmet Pärlan.

Kvalitetsuppföljning

Plan mot kränkande behandling 2018-2019PDF (pdf, 285.8 kB)

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!