Fjällbacka skola, fritidshem och förskola

Fjällbacka skola
Liten karta

Fjällbacka skola

Telefon personalrum 0525-184 52
Fax 0525-315 08

Adress: Fjällbacka skola, Nestorsvägen 450 71 Fjällbacka

Rektor: Ulrika Larsson  0525-184 50

Förskolechef: Catrine Adlersson Tel: 0525-182 26

Administratör: Jeanette Wåhlberg Tel: 0525-184 00
Fax: 0525-340 40

Skolsköterska: Helena Sigfeldt 0525-181 80
Mottagning torsdagar

Barn- och elevhälsan För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger.
Chef: Sten-Gunnar Axelsson 0525-181 93

Fjällbacka skola har cirka 90 elever. Dessa är fördelade på tre grupper, F-1, år 2-3 och år 4-5. På skolan finns det också ett fritidshem och tre förskoleavdelningar.

På Fjällbacka skola vill vi

  • att alla ska känna stolthet och glädje över sin skola,
  • att vi med artighet och omtanke tar hand om varandra,
  • att med drama och bildframställning ta vara på olika uttrycksmöjligheter,
  • profilera oss genom mycket musik- och naturlektioner.

Fritidshemmet Måsen
Fritids ligger i skolbyggnaden. Där går för närvarade cirka 70 barn. På fritids finns morgonomsorg som startar i förskolans lokaler. På fritids serveras frukost kl. 7.30 för de som kommer tidigt. Under skoldagen håller förskoleklassen och ettorna till i lokalerna som sedan blir fritids igen på eftermiddagen.
I Fjällbacka arbetar vi medvetet med hälsa och rörelse. En dag varje vecka har vi uteaktiviteter och två gånger per vecka använder vi gymnastiksalen. Fritidshemmet når du på telefon 0525-184 54 eller 070-609 82 81.

I Fjällbacka rektorsområde finns två förskoleavdelningar för barn 1-2 år och 2-3 år som är integrerade i skolans lokaler. En förskolegrupp med 4-5 åringar är i lokaler i Fjällbacka service. Verksamheten styrs av läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Alla avdelningarna arbetar utifrån en gemensam arbetsplan. En gång per år görs en kvalitetsredovisning av verksamheten.

Fjällbacka skolas plan mot kränkande behandlingPDF (pdf, 345.6 kB)
Kvalitetsuppföljning skolan
Kvalitetsuppföljning förskola

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!