Backa rektorsområde

Backa skola
Liten karta

Backa skola

Telefon expeditionen: 0525-180 50
Telefon personalrum: 0525-180 56
Sjukanmälan: 0515-777 107
Telefon fritidshem: 070-609 11 32

Adress: Backa skola, Backa skolväg 1, 457 50 Bullaren

Tillförordnad rektor: Jan Bideke 0525-180 51

Administratör: Marie Landgren 0525-182 50


Skolsköterska: Monica Kjellstorp 0525-182 02
Mottagning torsdagar

Barn- och elevhälsan
För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger.
Chef: Sten-Gunnar Axelsson 0525-181 93

I Bullarens rektorsområde finns Backa skola med cirka 80 elever i år F-6, fritidshem och förskola. Det finns även familjedaghem i Bullaren.

Backa skola har en lokal styrelse med föräldramajoritet. Den lokala styrelsen har tillsammans med föräldraföreningen under åren lagt ner ett stort arbete på elevernas yttre och inre miljö. Vi säger att vi har Sveriges bästa skolgård.

Fritidshemmet ligger centralt i skolan och delar lokal med allmän förskola. Genom pedagogisk planerad verksamhet får eleverna verktyg att behärska skilda teman. Stor vikt läggs på värdegrundsfrågor. På fritidshemmet arbetas med elev- och föräldrademokrati.

Backa förskola har en avdelning och barnens ålder varierar mellan 1-5 år. På Backa förskola arbetar vi för en mer jämställd miljö genom att granska och analysera verksamheten ur ett genusperspektiv. Barn och vuxna samspelar i lärande möten där språk och kommunikation genomsyrar den dagliga verksamheten

Till sin hjälp att leda verksamheten har rektor en lokal styrelse utsedd av barn- och utbildningsnämnden. Styrelsen kan ses som en samrådsgrupp mellan föräldrar, elever, personal och rektor, där föräldrarnas inflytande säkras genom föräldramajoritet och innehav av ordförandeskapet.

Lokala styrelsen ordförande Annicka Johansson telefon 0525-510 08

Föräldraföreningens ordförande: Karin Liljengård telefon 0525-506 47

Politikerfadder: Anders Fogelmark

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF (pdf, 769.1 kB)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolaPDF (pdf, 13.2 kB)
Här finns kvalitetsuppföljning för skolan

Kvalitetsredovisning förskola

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!