Vanliga frågor inom barnomsorgen

Här hittar du de vanligaste frågorna som främst föräldrar ställer om barnomsorg och familjedaghem. Vi hoppas att svaren skall underlätta för dig när du söker information.
Har du har andra frågor som du inte får svar på, kontakta Kundcenter telefon 0525-180 00.

1. Vilka kommunala förskolor finns det?

Tanumshede: Barnkullen 1 och 2, Hedeförskolan samt Världsarvsförskolan
Grebbestad: Naturförskolan/Charlottenlund, Ängen och Petterhagen
Fjällbacka: Fjällbacka förskola
Hamburgsund: Lisabacken, Hornbore och Hogane
Rabbalshede: Rabbalshede förskola
Backa: Backa förskola 

1a. Var i kommunen finns det föräldrakooperativa förskolor ?

Tanumshede, Lur, Bullaren och Resö.

1b. På vilka orter finns fritidshem?

Det finns kommunala fritidshem i alla rektorsområden. Resö har kooperativt fritidshem.

2. Hur ser barngrupperna ut på de kommunala förskolorna?

På förskolorna finns barn i ålder 1 till 5 år. Hur grupperna är organiserade ser olika ut. Välkommen att läsa mer på hemsidan under respektive förskola.

2b. Hur ser grupperna ut på fritidshemmen?

Det är cirka 28 barn per 1,8 heltidsanställda. Gruppstorlekarna varierar från cirka 30 barn till drygt 90. På fritidshem med stora grupper delas barnen upp på eftermiddagarna.

3. Finns det pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare?

Ja, det finns pedagogisk omsorg på några orter. Läs mer under fliken pedagogosk omsorg.

4. Finns det öppen förskola i kommunal regi?

Ja, det finns öppen förskola i Tanumshede i Familjecentralen.

5. Vad är allmän förskola?

Det är en avgiftsfri pedagogisk förskoleverksamhet 15 timmar per vecka för 3-5-åringar, från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Även 3-5 åringar i pedagogisk omsorg erbjuds 15 timmar avgiftsfri vistelse. Verksamheterna följer allmän förskolas läsårstider Länk till annan webbplats.. Barn i allmän förskola anvisas tid av respektive rektor. För de 3-5 åringar som redan går i förskola/pedagogisk omsorg reduceras underlaget för avgiften med 15 timmar.

6. Har jag rätt till barnomsorg?

Du som bor eller stadigvarande vistas i kommunen och förvärvsarbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande, kan anmäla behov av kommunal barnomsorg. Föräldraledig eller arbetssökande erbjuds barnomsorg 15 timmar per vecka på anvisad tid.

7. Hur ansöker jag om barnomsorg?

Ansökan sker via webben. Anmälan ska ske minst 3 månader innan du behöver platsen. Ansökan kan ske direkt efter barnets födelse.

8. Hur lång väntetid är det för en plats i barnomsorgen?

Alla barn mellan 1 år och 5 år garanteras en plats i förskoleverksamhet inom 3 månader efter anmälan.

9. Kan jag söka plats i annat område?

Du har rätt att önska plats i ett annat område och du kommer att anvisas placering i mån av plats.

10. Hur får jag besked om jag har fått plats?

Du kontaktas av rektor/placeringsansvarig i det område där du sökt plats. Därefter får du ett placeringserbjudande som ska besvaras.

11. Hur är öppettiderna i förskola/fritidshem/ pedagogisk omsorg?

Öppethållande varierar efter föräldrarnas behov mellan 6.30 och 18.30. Om det finns behov av barnomsorg som går utöver de ordinarie öppettiderna kontaktas rektor, som då får kännedom om behovet och ser över möjligheten att tillgodose behovet. Under semestertid, på sommaren och vid jul- och nyårshelger stänger vissa förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem och avdelningar slås ihop. Det finns ingen barnomsorg på kvällar och helger.

12. Stänger förskolan och pedagogisk omsorg vissa dagar under året?

Personalen på förskolor har tre till fyra dagars planering varje år då verksamheten är stängd. Pedagogisk omsorg har två stängningsdagar per år för gemensam kompetensutveckling. Du får i god tid innan reda på när verksamheten är stängd.

13. Hur bestäms placeringstiden?

Platsen får nyttjas den tid som krävs för att du ska kunna arbeta eller studera inklusive restid. Barn som har 15-timmarsplaceringar på grund av att de går i allmän förskola eller har föräldralediga eller arbetslösa föräldrar anvisas tid av respektive rektor.

14. Får mitt barn vara kvar på förskolan/ fritidshemmet om jag blir arbetslös eller föräldraledig?

Ditt barn får vara på förskolan max 15 timmar per vecka. Barn på fritidshem får inte ha kvar platsen.

15. Hur ändrar jag vistelsetiden för mitt barn?

Om du vill ändra vistelsetiden skall du fylla i ett nytt barnschema via webben. Länk till annan webbplats. Mindre schemaändringar bör kunna tillgodoses inom 5 dagar. Ändringar som påverkar verksamheternas aktuella öppettider eller pedagogernas arbetsschema behöver meddelas 14 dagar innan de skall verkställas.

16. Vad är inskolning?

För att barnet ska få en trygg start deltar vårdnadshavare i verksamheten tillsammans med personalen enligt ett uppgjort schema. Man brukar räkna med att inskolningen tar cirka två veckor. Barnomsorgsavgift betalas från och med inskolningens första dag utifrån barnets beräknade placeringstid.

17. Vad är barnomsorgsavgiften?

Barnomsorgsavgiften baseras på din inkomst. Den betalas månadsvis hela året men förutsätter att barnet är ledigt fyra veckor. Avgiften faktureras i efterhand för månaden innan. Kommunen tillämpar maxtaxa.
Här kan du räkna ut din avgift.

18. Vad räknar jag som inkomst?

Barnomsorgsavgiften grundar sig på familjens sammanlagda bruttoinkomst (lön, beskattningsbart studiebidrag, A-kassa, pensioner, föräldrapenning) och bestäms utifrån den taxa som kommunfullmäktige fastställt.

19. Hur ska jag anmäla inkomständringar?

Ny inkomstuppgift ska lämnas via webben. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Inkomständringen gäller från och med den månad inkomstuppgiften kommit in. Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift till dess att uppgiften kommer in. Det kan förekomma att lämnad inkomstuppgift kontrolleras hos Skatteverket.

20. Hur säger jag upp min barnomsorgsplats?

Om du vill säga upp barnomsorgsplatsen anmäler du detta på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 2 månader i förväg. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede