Charlottenlunds förskola

Charlottenlunds förskola

På vår förskola pår barn i åldrarna 1-5 år.

I vår undervisning använder vi oss mycket av musiken. Musik är ett av alla uttryckssätt och genom musiken får barnen bland annat utveckla sitt språk, matematik och känna glädje.

Vi har en fantastisk närmiljö, med skogen runt husknuten, som vi ofta ger oss ut i och utforskar.

I leken får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Här stimuleras också motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Charlottenlund

0525-183 57

Adress:
Lundenvägen 11
457 72 Grebbestad

Rektor:
Annelie Hasselgren
0525-184 70

Administratör:
Helene Jörgensson
Telefon 0525-187 60
Fax 0525-187 61

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.